Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Czy Kancelaria może mnie reprezentować w sporze o odszkodowanie za słupy energetyczne

Kancelaria KDRO.pl posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podmiotów, na których nieruchomościach znajdują się słupy energetyczne, linie energetyczne, telekomunikacyjne i inne urządzenia przesyłowe (gaz, wodociągi, przepompownie itp.).
Kancelaria KDRO.pl po otrzymaniu zapytania o pomoc w odzyskaniu odszkodowań, wstępnie oceni Państwa roszczenia pod względem praw podmiotów trzecich do korzystania z Państwa nieruchomości.


W procesie odzyskiwania należnego odszkodowania walczymy o:

  • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu w przypadku słupa już istniejącego (maksymalnie 10 lat wstecz jeżeli nie było zgody Państwa bądź poprzedniego właściciela na obciążenie nieruchomości na rzecz podmiotów trzecich)
  •  
  • odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości i utracone korzyści 
  •  
  • wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. 
  •  


Najczęściej w takich sprawach po wysunięciu roszczeń przedsiębiorstwo przesyłowe dąży do zawarcia ugody i ustanowienia służebności aktem notarialnym. Wówczas radca prawny KDRO.pl podda szczegółowej analizie treść i warunki takiego porozumienia z podmiotami trzecimi. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą dla naszego Klienta zadawalających efektów , radca prawny współpracujący z KDRO.pl będzie reprezentować Państwa interesy w Sądach wszelkich instancji.
 

Nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero po wypłacie należnego odszkodowania.