Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Polisa posagowa

W latach osiemdziesiątych dużą popularnością cieszyły się tzw. polisy „ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci”  czyli tzw. „polisy posagowe” zawierane z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń.

Po określonym w umowie okresie ubezpieczenia uposażonemu dziecku przysługiwała kwota powiększona o określony w umowie procent.

Ze względu na wysoką inflację na początku lat dziewięćdziesiątych oraz zmianę siłę nabywczą pieniądza, kwoty do wypłaty proponowane przez Ubezpieczyciela są znacznie zaniżone i nie odpowiadają właściwej waloryzacji.

 

Przykład:
Klientce ubezpieczonej na okres 20 lat tj. od roku 1998, gdzie składka jednorazowa wyniosła 50.000zł starych złotych zaproponowano wypłatę w wysokości 1.148zł. Na skutek prowadzenia sprawy w Sądzie przez naszych prawników, nasza klientce zostało zasądzone 22.453zł.

 

Jeżeli jesteś uposażonym z polisy posagowej nie odbieraj żadnych kwot proponowanych przez Ubezpieczyciela. Może to zamknąć drogę to dochodzenia wyższych kwot na drodze sądowej.

Prowadzimy sprawy o polisy posagowe nie pobierając od naszych klientów żadnych zaliczek!!!