Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Odszkodowanie za odwołany lot

 

Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot
 


Podstawą wysuwania roszczeń o odszkodowanie za opóźniony, czy odwołany lot reguluje rozporządzenie WE nr 261/2004. Co ważne rozporządzenie to ustanawia generalną zasadę, iż dla przysługujących roszczeń odszkodowawczych jest bez znaczenia, czy dotyczą przelotu tzw. rejsem liniowym, czy też liniami czarterowymi.


I tak pasażer, którego lot został odwołany, powinien mieć możliwość otrzymania zwrotu należności za zakupiony bilet albo powinna być mu zaoferowana zmiany trasy podróży na satysfakcjonujących warunkach. W przypadku odwołania lotu pasażer może także domagać się odszkodowania za odwołany lot w wysokości od 250-600Euro w zależności od długości odwołanego rejsu powietrznego.


W przypadku opóźnienia lotu ponad 2 godziny przy rejsach do 1.500km i od 1.500km w granicach Unii Europejskiej, od 1.500km do 2.300km poza UE oraz ponad 4 godziny w przypadkach pozostałych, pasażerom przysługuje prawo do opieki na poniższych warunkach.


W czasie oczekiwania na późniejszy lot pasażer powinien zostać otoczony należytą opieką tj. winne być mu zagwarantowane wyżywienie, nocleg w hotelu, nieodpłatny transport pomiędzy lotniskiem a hotelem. Jednocześnie pasażer ma uprawnienie do nieodpłatnego skorzystania z dwóch połączeń telefonicznych, faksów lub emaili.
 
Z rozporządzenia wynika jednoznacznie, iż obsługujący przewoźnik lotniczy ma obowiązek poinformowania pasażera o przysługujących mu uprawnieniach.

 

Jeżeli Państwa lot został odwołany, odmówiono Państwu odszkodowania za odwołany lot, nie zapewniono należytej pomocy w związku z opóźnieniem lotu czy też odmówiono wypłaty odszkodowania za odwołany lot, ze względu na to iż przewoźnik uznał, że lot został opóźniony a nie odwołany - serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii KDRO.pl. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za odwołany lot przeciwko zarówno przewoźnikom liniowym jak i liniom czarterowym.