Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Odszkodowanie za gazociąg

 

Kancelaria podejmuje się reprezentacji właścicieli gruntów, przez które przebiega gazociąg i inna infrastruktura gazownicza (np. stacje redukcyjne gazu) przeciwko właścicielom sieci przesyłowego gazu celem uzyskania należnego odszkodowania, wynagrodzenia za służebność przesyłu gazu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia (pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa) oraz gazociągów wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa), w tym spraw dotyczących stacji redukcyjnych.

Podobnie jak w sprawach związanych ze służebnością przesyłu energii elektrycznej, Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących infrastruktury, która powstała nie później niż 30 lat wstecz, a ponadto w stosunku do właścicieli gruntów nie była wydana decyzja wywłaszczeniowa.

Stanowisko KDRO.pl pozostaje w związku z orzeczeniami Sądu Najwyższego dotyczącymi możliwości zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej służbności przesyłu, a w szczególności z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2012 r. II CSK 752/2011, w którym Sąd stwierdził iż świadomość wybudowania urządzenia przesyłowego, fizyczna możliwość stwierdzenia jego obecności oraz możliwość zapoznania się z mapami dokumentującymi przebieg, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy spełniać przewidziane w art. 292 k.c. wymogi dla nabycia służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu.

 

Należy zwrócić uwagę, iż ze względu na znaczną uciążliwość sieci gazowej (strefy zagrożone wybuchem gazu), wysokość należnego odszkodowania przysługującego właścicielom nieruchomości jest bardzo znaczne. Wynika to z faktu, iż w zakresie wspomnianej strefy, właścicele nie mogą w sposób właściwych realizować swoich uprawnień właścicielskich (ograniczenia w zabudowie nieruchomości).

 

Z tego względu warto zwrócić Cię do KDRO.pl, abyśmy ocenili zasadność Państwa roszczeń, jak i wycenili wysokość należnego odszkodowania za gazociąg na Państwa gruncie.