Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Odszkodowania za gaz łupkowy

Obecnie udzielono łącznie 118 koncesji (stan na dzień 1 lipca 2012r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego. Przedsiębiorstwa, które uzyskały koncesje prowadzą kompanie edukacyjne i starają przekonać władze i społeczność lokalną o nieszkodliwości prowadzonych inwestycji, a także o wpływie na rozwój gospodarczy regionów, gdzie planowane są inwestycje związane z poszukiwaniem i pozyskiwaniem gazu łupkowego.


Właściciele gruntów, na których mają być prowadzone prace związane z eksploracją złóż gazu łupkowego niejednokrotnie pozostają w niewiedzy, jakie mają prawa do własnych gruntów, jakie roszczenie mogą wysuwać względem przedsiębiorstw i przede wszystkim czy i jakie odszkodowania są należne za prace tych przedsiębiorstw na prywatnym gruncie.


Koncesjonariusze mogą wykorzystywać niewiedzę właścicieli gruntów, uzyskując od nich nieodpłatne zgody, porozumienia i ugody dotyczące wejścia i korzystania z prywatnego gruntu. Kancelaria KDRO.pl wychodząc na przeciwko rosnącemu zainteresowaniu właścicieli tychże gruntów wspomaga ich w procesie uzgodnień i negocjacji reprezentując ich interesy w walce w wielkimi gigantami energetycznymi. W ten sposób właściciele mają zapewnioną profesjonalną obsługę prawną, która godnie i w sposób fachowy będzie reprezentować ich interesy.


Jeżeli na Państwa gruncie mają być prowadzone jakiekolwiek prace związane z eksploarcją złóż gazu łupkowego, prosimy o niepodpisywanie jakichkolwiek dokumentów, zgód i porozumień bez wsześniejszego kontaktu z prawnikami z KDRO.pl. Zbyt późne zlecenie reprezentacji Kancelarii Odszkodowawczej KDRO.pl może prowadzić do nieodwracalnego zrzeczenia się roszczeń względem firmy wydobywczej, czy odmową późniejszej wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 
Jeżeli odszkodowanie wypłacone przez koncern wydobywczy jest zbyt niskie i nie pokrywa wszystkich szkód (np. obniżyła się klasa ziemi) - zachęcamy do kontaktu z KDRO.pl, abyśmy w Państwa imieniu uzyskali dla Was wyższe odszkodowanie za poszukiwanie na prywatnym gruncie gazu łupkowego i zniszczenia z tym związane.