Uszkodzenie auta przez dziurę w drodze

Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że za szkody spowodowane złym stanem technicznym drogi odpowiedzialne są podmioty, które są właścicielami tych dróg lub też które sprawują zarząd na tymi drogami. Dotyczy to zarówno dróg publicznych jak i prywatnych.


Jeżeli doszło do uszkodzenia pojazdu wskutek złego tanu technicznego drogi właściciel pojazdu może wysuwać roszczenia do tych podmiotów o wypłatę odszkodowania celem likwidacji szkody.


Niekiedy jednak odpowiedzialność tych podmiotów może być wyłączona, tj. gdy uszkodzenia drogi były należycie oznakowane, gdy jedyną przyczyną uszkodzenie pojazdu było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, gdy kierujący pojazdem naruszył przepisy ruchu drogowego lub poruszał się pojazdem będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.


Jak należy się zachować, po zaistnieniu szkody wywołanej złym stanem drogi? Po pierwsze należy wezwać na miejsce zdarzenie Policję, która winna sporządzić notatkę urzędową, w której zostanie opisana na przykład dziura w drodze która spowodowała szkodę. Po wtóre należy wykonać liczne zdjęcia dokumentujące stan drogi. Zdjęcia powinny zawierać pojazd wraz z jego numerem rejestracyjnym, uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia drogi które spowodowały szkodę oraz powinny wskazywać, iż miejsce zdarzenia nie był należycie oznakowane.


Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl kompleksowo poprowadzi sprawy o odszkodowania za szkody na pojazdach spowodowane złym stanem drogi.  Skontaktuj się z naszymi prawnikami, aby wstępnie oszacowali szkodę oraz ocenili zasadność roszczeń.


Pamiętaj! Za wypadek spowodowany dziurą w drodze należy się odszkodowanie.