Odszkodowanie za zalanie mieszkania

Co zrobić jeżeli zostało zalane mieszkanie?

Pierwszą odpowiedzią, która się nasuwa jest ta, iż należy zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela.

Ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z oc, bowiem uzna brak swojej odpowiedzialności. Wynika to z faktu, iż należy prawidłowo ustalić z czyjej winy doszło do zalania oraz który Ubezpieczyciel powinien zlikwidować szkodę.

Wielokrotnie, przyznane przez Ubezpieczyciela odszkodowanie nie pokrywa faktycznych kosztów remontu mieszkania. Częstą sytuacją jest, że Ubezpieczyciel kwalifikuje do remontu tylko część podłogi lub mały odcinek ściany.

Czy masz czas na sprzeczki i negocjacje z Ubezpieczycielem? Lepiej zleć taką sprawę specjalistom od odszkodowań. Bez opłat wstępnych poprowadzimy Twoją sprawę o odszkodowanie. Nasze wynagrodzenie zapłacisz dopiero po wypłacie należnego odszkodowania, które pokryje całość kosztów remontu.