Odszkodowanie za śmierć wnuka

Odszkodowanie za śmierć wnuka

 

Konstrukcja art. 446 par.  kodeksu cywilnego przyznaje osobom bliskim dla osoby zmarłej prawo do roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.


Art.446 § 4 k.c. stanowi bowiem, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.


Oznacza to, iż nie zawsze sam stosunek pokrewieństwa dziadek – wnuk, jest wystarczającą przesłanką do przyznania na rzecz dziadka zadośćuczynienia za śmierć wnuka. Uznanie tego roszczenia ma więc charakter fakultatywny.


Innymi słowami roszczący dziadek musi udowodnić, iż pomiędzy nim a zwarłym wnukiem istniała istotna więź, której zerwanie poprzez nagłą śmierć wnuka w wypadku doprowadziła do powstania u dziadka istotnej krzywdy.


Zakłady ubezpieczeń wykorzystują ten zapis, często odmawiając zapłaty należnego zadośćuczynienia, twierdząc, iż zmarły wnuk nie był w istocie osobą bliską dla dziadka, co powoduje iż dziadkowie spotykają się z odmową zapłaty zadośćuczynienia. Takie stanowisko nie może zasługiwać na aprobatę.


Jeszcze częściej uprawnionym dziadkom odmawia się zapłaty zadośćuczynienia, jeżeli śmiertelny wypadek wnuka miał miejsce przez 2008r. Takie stanowisko nie jest słuszne i wielokrotnie obroniliśmy prawa roszczących dziadków za śmierć wnukach w Sądach w całej Polsce.


Prawnicy KDRO.pl wywalczą należne dziadkowi zadośćuczynienie za śmierć wnuka w wypadku samochodowym. Gdy zajdzie taka potrzeba skutecznie wywalczą słuszne zadośćuczynienie w Sądzie.

 

Jeżeli zapytasz nas, jakie zadośćuczynienie można otrzymać za śmierć wnuka w wypadku samochodowym, to możemy wskazać, iż dotychczas wygrane zadośćuczynienia nie były nigdy niższe niż 10.000zł.