Odszkodowanie za śmierć syna

 

Odszkodowanie za śmierć syna

 

 

Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć syna w wypadku komunikacyjnym, zarówno gdy śmiertelny wypadek miał miejsce w nowym stanie prawnym tj. od 2008r. jak i tych spraw, gdzie wypadek miał miejsce wiele lat temu,  przed nowelizacją przepisów kodeksu cywilnego.


Jeżeli w tych pierwszych przypadkach rodzice zmarłego syna otrzymują tzw. bezsporne kwoty zadośćuczynienie w kwocie około 15.000zł, to z kolei w tych drugich okolicznościach zazwyczaj  konieczne jest występowanie na drogę sądową, ze względu na odmowę wypłaty odszkodowania. Nie mnie jednak każdorazowo KDRO.pl wygrywało dla rodziców zadowalające kwoty odszkodowań.


Te szczególne wypadki, związane są z niewyobrażalnym cierpieniem rodziców, a rolą naszej Kancelarii jest takie poprowadzenie sprawy, aby osiągnąć efekt zadawalający rodziców, bez zbędnego narażania ich na dalsze cierpienia po stracie syna.


Do szczególnych okoliczności, wskazujących na konieczność wypłaty wysokiego odszkodowania jest:

- śmierć jedynego dziecka
- śmierć jedynego syna
- śmierć syna wspomagającego rodziców nie tylko finansowo, ale także w inny sposób alimentującego rodziców (pomoc w domu, pomoc w gospodarstwie, pomoc niedołężnym i chorym rodzicom)
- pozbawienie rodziców możliwości posiadania wnuków


W praktyce często spotykamy się także z praktykami Towarzystw Ubezpieczeniowych, które w sposób nieuzasadniony pomniejszają należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć syna ze względu na powoływanie się na:
- prowadzenie odrębnego gospodarstwa domowego przez syna i założenie przez niego własnej rodziny
- zamieszkiwanie z dala od rodziców (w innym mieście)
- przyczynienie się poprzez nietrzeźwość syna w chwili wypadku, poruszanie się samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, czy też przejazd z nietrzeźwym kierowcą, który spowodował wypadek, przechodzenie przed drogę w miejscu nieoznakowanym

Bogate doświadczenie KDRO.pl w sprawach o odszkodowanie za śmierć oraz wykwalifikowani prawnicy, pozwalają osiągnąć sukces i zapewnić rodzicom godne odszkodowanie za utratę syna w wypadku komunikacyjnym.


Kancelaria zapewnia także rodzicom niezbędną pomoc psychologiczną, a gdy zachodzi taka potrzeba także pomoc psychiatryczną.