Odszkodowanie za śmierć siostry

Odszkodowanie za śmierć siostry

 

Zakłady Ubezpieczeń nierzadko odmawiają wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć siostry.

Najczęściej powoływane uzasadnienia to:

 

- śmierć siostry w wypadku nastąpiła przed 2008r., a w związku z tym niezasadne jest roszczenie o zadośćuczynienie z art. 446 par. 4 k.c., które to roszczenie nie było skonkretyzowane pod rządami dawnego kodeksu cywilnego

- przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć poprzez przyjęcie 3-letniego okresu przedawnienia

- brak więzi pomiędzy zmarłą siostrą a osobą roszczącą o zadośćuczynienie

- nie udowodnienie roszczeń o zadośćuczynienie, a tym samym nie wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 6 k.c.

- młody wiek osoby roszczącej w chwili śmierci siostry, co skutkuje brakiem więzi pomiędzy siostrami

- wyłączna winy osoby małoletniej która poniosła śmierć w wypadku

- uniewinniający wyrok dla sprawcy wypadku lub umorzenie postępowania karnego przygotowawczego

 

We wszystkich tych przypadkach stanowisko Zakładu Ubezpieczeń jest nieprawidłowe i krzywdzące dla osoby najbliższej. Na dowód tego możemy wskazać, iż we wszystkich powyższych przypadkach skutecznie zwalczyliśmy stanowisko Ubezpieczyciela i uzyskaliśmy wypłaty sięgające 40.000-60.000zł zadośćuczynienia za śmierć siostry.