Odszkodowanie za śmierć ojca

 

Odszkodowanie za śmierć ojca

 

 

Śmierć ukochanego ojca jest zawsze bolesnym doświadczeniem, pełnym żalu, cierpienia, krzywdy, łez, buntu i rozpaczy. Jeżeli ukochany ojciec ginie w tragicznym wypadku z winy osoby trzeciej  strata uderza w serce z podwójną siłą. Ból, niewiarygodne cierpienie uczucie straty towarzyszą opuszczonym członkom rodziny: dzieciom i żonie.


Kancelaria KDRO.pl pomaga rodzinie zmarłego  zebrać całość dokumentacji: akty stanu cywilnego, wyrok sądu karnego skazującego sprawcę, dokumenty potwierdzające pogorszenie się sytuacji materialnej takie jak zaświadczenia o zarobkach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe zmarłego, zeznania świadków potwierdzające relacje ze zmarłym oraz stan jego zdrowia po wypadku.


Kancelaria KDRO.pl dąży do tego, by wysokość uzyskanego zadośćuczynienia i odszkodowania pozwoliła naszym klientom na podniesienie standardu życia , zmniejszyła  cierpienie i zapewniła bezpieczną przyszłość.

 

Zwykle Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci taty w wysokości 10.000zł - 15.000zł. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty przewyższające 150.000zł.

 

Kancelaria KDRO.pl podejmuje się spraw, gdy wypadek śmiertleny miał miejsce do 20 lat wstecz, także wówczas gdy była odmowa wypłaty odszkodowania lub sprawa nie zakończyła się prawomocnym wyrokiem sądowym.


Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Zachowujemy najwyższe standardy etyczne i czynimy wszystko co uczynić należy by uzyskać najwyższe zadośćuczynienie i odszkodowanie.