Odszkodowanie za śmierć matki

 

Odszkodowanie za śmierć matkiŚmierć osoby najbliższej jest zawsze niewyobrażalną tragedią rodzinną. Nagła, nieoczekiwania śmierć matki w wypadku komunikacyjnym, prowadzi do tragedii o największych rozmiarach. Częstokroć śmierć matki powoduje osierocenie małoletnich dzieci, które  wskutek tego zdarzenia są pozbawione jednego z najważniejszych praw – prawa do życia w szczęśliwej i w pełnej rodzinie.

Jeżeli śmierć matki nastąpiła na skutek wypadku z winy osoby trzeciej, to osierocone dzieci mają uprawnienia do wysuwania roszczeń o zapłatę stosownego zadośćuczynienia, odszkodowania, a także o zapłatę renty.

Uprawnienie to powstaje bez względu na to, czy osierocone dzieci są osobami pełnoletnimi, czy też nie. Jeżeli osierocone dzieci są osobami małoletnimi, wówczas muszą one być reprezentowane przez drugiego z rodziców.

Wysokość roszczeń jest każdorazowo zależna od całokształtu okoliczności sprawy, więzów rodzinnych, sytuacji majątkowej rodziców, od tego który z rodziców w jaki sposób alimentował dzieci, wieku dzieci.

Kancelaria KDRO.pl posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za śmierć matki zarówno w postępowaniu przed ubezpieczalniami, jak i w postępowaniu sądowym. Kwoty zasądzane przez Sądy w tego typu sprawach prowadzonych przez prawników KDRO.pl nie były mniejsze niż 90.000zł.