Odszkodowanie za śmierć dziecka

W Kancelarii KDRO.pl wielokrotnie prowadziliśmy sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka. Te sprawy zawsze są najtrudniejsze i niosą ze sobą duży ładunek emocji, niejednokrotnie rozmawiając z rodzicami uroniliśmy łzę. Dla osób nie mających nigdy do czynienia z taką tragedią, niewyobrażalny  jest ogrom rozpaczy rodziców.


Niezrozumiałym dla rodziców jest postawa pracowników zakładów ubezpieczeniowych, którzy w trakcie likwidacji szkody, zasłaniając się regułkami prawnymi wykazują znaczną oziębłość i brak współczucia.


Zawsze szczególnymi sprawami są te, w których małoletnie dzieci poniosły śmierć ze względu na to co się sucho określa jako „brak sprawowania należytej opieki i nadzoru nad małoletnim dzieckiem”. Rodzice wiedzą jak trudno upilnować małe, pełne wigoru i energii maluszki. Zdarzają się więc sytuacje, gdy dziecko nagle wyrywa się z rąk rodzica i wbiega wprost pod nadjeżdżający samochód, czy też nagle wyjeżdża z bramy domu na ulicę bezpośrednio przed pędzący pojazd. Wielokrotnie w takich sytuacjach spotkaliśmy się z tym, iż zakłady ubezpieczeń odmawiały wypłaty na rzecz rodziców jakiejkolwiek kwoty odszkodowania, wskazując że wypadek powstał wyłącznie na skutek zachowania dziecka, nad którym w nieprawidłowy sposób był sprawowany nadzór przez rodzica.

KDRO.pl pomaga rodzicom w takich sytuacjach już na etapie postępowania karnego i dalej poprzez postepowanie likwidacyjne przed zakładem ubezpieczeń w postępowaniu cywilnym przeciwko ubezpieczalni.


Wywalczyliśmy także odszkodowania za śmierć dla rodziców, którym odmówiono wypłaty odszkodowania za śmierć dziecka. W takich sprawach prowadzimy sprawy związane z wypadkami, które wydarzyły się począwszy od 1997r.