Odszkodowanie za śmierć córki

 

Odszkodowanie za śmierć córki

 

 

Śmierć dziecka w wypadku samochodowym jest ciosem dla całej rodziny.

Rodzice córki, która poniosła śmierć w wypadku komunikacyjnym mają roszczenia o zapłatę stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, a czasami renty w przypadku gdy:

- córka była pasażerem pojazdu, bez względu na to czy kierowca który prowadził samochód, którym poruszała się córka był sprawcą wypadku, czy też nie

- córka została śmiertelnie potrącona przez samochód, którym poruszał się sprawca wypadku

- córka była kierowcą pojazdu, jednak nie była wyłącznie winna spowodowania wypadku, w którym poniosła śmierć

 

Rodzice zmarłej córki mogą wysuwać roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym był ubezpieczony polisą oc pojazd sprawcy wypadku bez względu na to, czy pozostawali w chwili śmierci córki w związku małżeńskim oraz bez względu na to czy zmarła córka zamieszkiwała w chwili śmierci z rodzicami, czy też czy prowadziła z nimi wspólne gospodarstwo domowe.

 

Każde z rodziców ma prawo wysuwać odrębne roszczenia odszkodowawcze, bowiem roszczenia te nie są jednakowe podmiotowo tzn. że odpowiedzialne towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić stosowne zadośćuczynienie każdemu z rodziców odrębnie.

 

Roszczenia cywilne związane ze śmiercią córki w wypadku samochodowym ulegają przedawnieniu z terminem 20 lat od dnia śmiertelnego wypadku. Termin ten też może być liczony od dnia, w którym rodzice dowiedzieli się, kto spowodował śmiertelny wypadek. Bez znaczenia jest czy wypadek miał miejsce przed nowelizacją przepisów kodeksu cywilnego w 2008r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe również ponosi odpowiedzialność cywilną za wypadki ze skutkiem śmiertelnym, które miały miejsce przed 2008r.

 

Kancelaria uzyskiwała dla rodziców zmarłej w wypadku córki zadośćuczynienia i odszkodowania w kwocie przewyższającej 100.000zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.