Odszkodowanie za śmierć brata

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć brata

 

Nagła śmierć brata jest jednym z najtragiczniejszych momentów życia. Zwłaszcza, gdy taka śmierć zaskakuje wszystkich i następuje w wyniku niespodziewanego tragicznego wypadku komunikacyjnego.


Po śmierci brata zostaje bolesna pustka, która może przynajmniej częściowo być zapełniona poprzez polepszenie bytu materialnego, znalezienie środków na zajęcia, które odwrócą uwagę od tragicznej śmierci, pozwolą na pozbycie się pozostałych problemów i złagodzenie odniesionej krzywdy. Rodzeństwo tragicznie zmarłego w wypadku komunikacyjnym brata, niewątpliwie jest zaliczane do kręgu osób bliskich zmarłemu.  Tak jak innym najbliższym osobom z rodziny, przysługuje rodzeństwu prawo do zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Ponadto jeżeli na skutek śmierci brata nastąpiło pogorszenie bytu materialnego rodzeństwa, służy rodzeństwu roszczenie o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, a nawet renty z tytułu zwiększonych potrzeb.


Odejście najbliższego często bowiem sprawia, że z dnia na dzień  zostajemy postawieni w trudnej sytuacji psychicznej i materialnej.


Pomoc wykwalifikowanych prawników od odszkodowań jest dla Państwa szansą na większą rekompensatę, ponieważ powszechną praktyką firm ubezpieczeniowych jest nie tylko zaniżanie odszkodowania i zasośćuczynienia. Wielokrotnie Ubezpieczyciel odmawia zapłaty zadośćuczynienia, twierdząc np. iż rodzeństwo nie zamieszkiwało wspólnie, nie prowadziło wspólnego gospodarstwa domowego, co zdaniem Ubezpieczyciela pozbawia rodzeństwa prawa do zadośćuczynienia ze względu na brak należytej więzi emocjonalnej. Co więcej zdarza się, że Zakład Ubezpieczeniowy twierdzi, iż zmarły brat nie znajduje się w kręgu osób bliskich!

Jeżeli Twój brat zginął w wypadku komunikacyjnym,  zgłoś się do Kancelarii KDRO, a my bezpłatnie wycenimy wartość roszczenia i skutecznie dochodzić będziemy Twoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Wywalczymy dla Ciebie wysokie zadośćuczynienie za śmierć brata.
 

Nasza kancelaria odszkodowawcza odnotowała wygrane z tytułu zadośćuczynienia za śmierć brata  w wysokości nawet 60.000zł.