Odmowa wypłaty odszkodowania za śmierć

 

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych odmawia uznania roszczeń uprawnionych członków rodzin osób, które zginęły w wypadkach samochodowych nie ze swojej winy. Osoby te spotykają się z odmową wypłaty odszkodowania za śmierć. Odmowa wypłaty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej szczególnie dotyczy sytuacji, w których wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym miał miejsce przed 2008r., to jest przed nowelizacją kodeksu cywilnego z dnia 3 sierpnia 2008r.

Nie mniej jednak rodziny osób, które zginęły w wypadku komunikacyjnym mają uzadnione roszczenia o wypłatę odszkodowania w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych. Kancelaria KDRO.pl skutecznie uzyskuje odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, także wtedy gdy była wcześniej decyzja odmowna w  przedmiocie wypłaty odszkodowania za śmierć najbliższych w wypadku komunikacyjnym. Podejmujemy się takich spraw, także gdy wypadek ze skutkiem śmiertelnym miał miejsce 20 lat wstecz, a dokładniej po roku 1996r.

Przykłady wygranych spraw, w których wcześniej uprawnieni otrzymali całkowitą odmowę wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania za śmierć:


- 40.000zł wraz z odsetkami ustawowymi odszkodowania za śmierć ojca w wypadku samochodowym, który miał miejsce w Niemczech w 2004r.
- 30.000zł wraz odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania za śmierć siostry  wypadku komunikacyjnym w 2006r.