Odszkodowanie za sieć PSE 400kV Bydgoszcz - Krzewina

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji PSE wykonywanej przez Konsorcjum ZWSE Rzeszów sp. z o.o., SELPOL S.A., ELBUD Kraków sp. z o.o. "Linia napowietrzna dwutorowa 400kV relacji Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina" zapraszamy wszystkich właścicieli gruntów, przez które ma przebiegać projektowana sieć elektroenergetyczna do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Realizacja ww. inwestycji jest związana z uzyskaniem przez wykonawców inwestycji zgody właścicieli gruntów, przez które ma przebiegać sieć eletkroenergetyczna 400kV relacji Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina, na posadowienie na tych gruntach ww. sieci wraz ze słupami.

 

W związku z tym, do właścicieli tych nieruchomości zwracają się przedstawiciele PSE i konsorcjum wykonawców z prośbą o wyrażenie takiej zgody. Zazwyczaj właściele gruntów otrzymują jednocześnie projekt umowy oraz protokół z negocjacji. Właściciele nieruchomości często nie mają podstawowej wiedzy na temat praw im przysługującym oraz co do faktu, że z tytułu realizacji inwestycji na ich gruntach przysługuje im wynagrodzenie. Jeżeli ewentualnie proponowane są jakiekolwiek kwoty pieniędzy tytułem ustanowienia służebności przesyłu - są to kwoty symboliczne.

 

Oferujemy nasze doświadczenie zdobyte poprzez prowadzenie wielu negocjacji z potentatami w branży elektroenergetycznej w Polsce. Osoby, które nawiążą z nami współpracę mają zapewnioną pełną obsługę prawną radców prawnych, analizę formalno-prawną oraz wycenę przysługujących im roszczeń.

 

Zapewnimy Państwu pełną obsługę prawną, analizę i wycenę Państwa roszczeń w sprawie przeciwko PSE.

 

Za polecenie nam nowych klientów, przez których nieruchomości ma przebiegać ww. sieć elektroenergetyczna 400kV - oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.