Odszkodowanie za sieć energetyczną 400kV Dobrzeń - Pasikurowice - Wrocław

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) wykonywanej przez SAG Elbud S.A. "Linia napowietrzna dwutorowa 400kV relacji Dobrzeń - Pasikurowice - Wrocław" zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości, przez które ma przebiegać projektowana sieć elektroenergetyczna do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Realizacja ww. inwestycji jest związana z uzyskaniem przez wykonawcę inwestycji zgody właścicieli gruntów, przez które ma przebiegać sieć eletkroenergetyczna 400kV relacji Dobrzeń - Pasikurowice - Wrocław, na posadowienie na tych gruntach ww. sieci wraz ze słupami.

 

W związku z tym, do właścicieli tych nieruchomości zwracają się przedstawiciele PSE i SAG Elbud Gdańsk S.A. z prośbą o wyrażenie takiej zgody. Zwykle właściele nieruchomości otrzymują jednocześnie projekt umowy, mapkę z projektowanym przebiegiem sieci przez ich nieruchomość oraz protokół z negocjacji. Właściciele nieruchomości często nie mają podstawowej wiedzy jakie posiadają uprawnienia oraz co do faktu, że z tytułu realizacji inwestycji na ich gruntach przysługuje im wynagrodzenie. Jeżeli proponowane są jakiekolwiek kwoty pieniędzy tytułem ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu - są to kwoty symboliczne.

 

Oferujemy nasze doświadczenie zdobyte poprzez prowadzenie wielu negocjacji z potentatami w branży elektroenergetycznej w Polsce. Osoby, które nawiążą z nami współpracę mają zapewnioną pełną obsługę prawną radców prawnych, analizę formalno-prawną oraz wycenę przysługujących im roszczeń.

 

Zapraszamy przede wszystkim właścieli gruntów położonych w obrębie gminy Żórawina.

 

Zapewnimy Państwu pełną obsługę prawną, analizę i wycenę Państwa roszczeń w sprawie przeciwko PSE. Z naszą Kancelarią będziecie mieć pewność, że nie Wasza pozycja negocjacyjna nie jest słabsza niż dużego koncernu energetycznego.

 

Za polecenie nam nowych klientów, przez których nieruchomości ma przebiegać ww. sieć elektroenergetyczna 400kV - oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.