Odszkodowanie za słupy energetyczne

Jeżeli przez nieruchomość, której jesteś właścicielem przebiega linia energetyczna, są na niej posadowione słupy energetyczne możesz dochodzić należnego Tobie odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości Twojej nieruchomości, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienia odpłatnej służebności.


Istotną sprawą jest, czy przedsiębiorstwo które jest właścicielem linii przesyłowej dysponuje jakimkolwiek dokumentem na okoliczność posiadania prawa do korzystania z części nieruchomości zajętej przez linię przesyłową. Jeżeli żaden z obecnych lub poprzednich właścicieli nie wydawał pisemnej zgody na korzystanie z tej nieruchomości, wówczas możemy mówić o bezumownym korzystaniu z nieruchomości przez właściciela linii przesyłowej.
Można dochodzić odszkodowania za okres do 10 lat wstecz.


Oprócz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości możesz żądać ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu. Służebność jako ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością musi być ustanowione w drodze aktu notarialnego.

 

Należy zwrócić uwagę na to, kiedy sieć elektroenergetyczna została wybudowana. Powyższe roszczenia mają szanse pozytywnego zakończenia dla właściciela nieruchomości pod warunkiem, że sporna sieć powstała nie wcześniej niż 30 lat wstecz oraz że nie wydawano żadnej decyzji wywłaszczeniowej w związku z realizacją infrastruktury przesyłowej. Istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń dla sieci starszych niż 30-letnie, jeżeli w przeciągu ostatnich 30 lat sieć położona na Państwa nieruchomości była remontowana w ten sposób, iż doszło do przesunięcia sieci, w tym wymiany słupów należących do tej sieci.


Jak należy działać, aby skutecznie dochodzić swoich praw:


1. Ustal kto jest właścicielem linii przesyłowej i kiedy sieć powstała

 

2. Ustal, czy właściciel linii przesyłowej ma tytuł prawny do korzystania z Twojej nieruchomości. W tym celu sprawdź księgę wieczystą nieruchomości, czy są w niej ujawnione jakiekolwiek prawa przedsiębiorstwa przesyłowego. Ponadto zwróć się do przedsiębiorstwa przesyłowego z wnioskiem o udostępnienie Tobie dokumentu na okoliczność przysługujących mu praw do zajęcia Twojej nieruchomości

 

3. Zwróć się pisemnie do przedsiębiorstwa przesyłowego o przystąpienie do negocjacji celem uregulowania stanu prawnego Twój nieruchomości i wypłaty należnego odszkodowania oraz ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 

4. W negocjacjach skorzystaj z usług wyspecjalizowanej Kancelarii

 

 
Jeżeli przez Twoją nieruchomość przebiega sieć energetyczna, przesyłowa sieć gazowa lub inne sieci przesyłowe, zgłoś się do Kancelarii Odszkodowawczej KDRO.pl, abyśmy wywalczyli dla Ciebie najwyższe z możliwych odszkodowań.

 

Ważne informacje:

 

  1. Jakimi sieciami elektroenergetycznymi zajmujemy się?
  2.  
     
  3. Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy z Kancelarią o dochodzenie roszczeń względem przedsiębiorcy przesyłowego?