Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Jak pomagamy

Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych specjalizuje się w odzyskiwaniu wszelkich odszkodowań. W skład zespołu pracowników wchodzą prawnicy z bogatym doświadczeniem w odzyskiwaniu odszkodowań.


Wychodząc naprzeciwko Państwa potrzebom udzielamy nieodpłatnych porad w sprawie prawa odszkodowań. Każdy z Państwa może oczekiwać przed ewentualnym podpisaniem z nami umowy, obszernej porady prawnej z uwzględnieniem oceny zasadności roszczeń, szansy wygranej oraz wyceny należnego odszkodowania.


Klienci, którzy zdecydują się powierzyć nam swoje sprawy nie płacą żadnych opłat i zaliczek. Odszkodowanie jest wypłacane przez odpowiedzialne podmioty bezpośrednio Klientowi, który po wypłacie należnego odszkodowania wypłaca nam nasze wynagrodzenie.


Po podpisaniu z nami umowy nasze czynności polegają na zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie, określeniu podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, zgłoszenie szkody wszystkim podmiotom odpowiedzialnym, z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty. Następnie na bieżąco monitorujemy całość procesu likwidacji szkody prowadzonego przez podmioty odpowiedzialne. W  przypadku przyznania tak zwanego bezspornego odszkodowania występujemy do podmiotów odpowiedzialnych o szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyceny szkody.  Jeżeli zachodzi taka potrzeba nasi klienci są także reprezentowani w sprawach karnych przed Sądem.


W ponad 89% przypadkach spraw wypłacane szkody są znacznie zaniżane. W takim przypadku sprawę przejmuje reprezentujący nas zespół prawników z działu spraw sądowych i po uzyskaniu akceptacji przez naszego klienta kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. W ramach pełnej obsługi likwidacji szkody, nie płacicie Państwo żadnego dodatkowego wynagrodzenia w związku ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Zgodnie z zawieraną umową nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero po wypłacie do Waszych rąk lub na Wasz rachunek bankowy całości odszkodowania.
 

Na każdym z etapów postępowania nasi klienci mają zapewnioną obsługę przypisanego do Waszej sprawy prawnika. W każdym momencie tego postępowania nasi Klienci mają zapewniony dostęp do własnych akt sprawy. W naszych umowach nie ma żadnych „kruczków”, zawsze Klient może w każdym momencie sprawy zrezygnować z naszych usług.
 

W naszej pracy zaufanie klientów do naszej pracy jest najważniejsze. To My walczymy, Ty wygrywasz!