Uraz na chodniku

W państwie prawa jakim jest Polska, każda nieruchomość ma swojego właściciela. Chodniki, jako cześć nieruchomości także objęta jest władztwem osób fizycznych, prawnych lub Skarbu Państwa. Każdy z właścicieli lub posiadaczy nieruchomości, na której znajduje się chodnik odpowiedzialny jest ze właściwy stan techniczny chodnika.


Jeżeli doznałeś szkody na skutek: dziury w chodniku, poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku, wpadnięcia w niezabezpieczoną studzienkę położoną w chodniku, możesz żądać odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie chodnika we właściwych stanie technicznym.
Podobnie możesz dochodzić odszkodowania od tego podmiotu, jeżeli ten nie wyznaczył chodnika, a taki powinien być - na przykład zarządca nieruchomości nie zrobił chodnika prowadzącego do osłony śmietnikowej, co spowodowało, iż doznałeś złamania kończyny dolnej na prowizorycznej ścieżce prowadzącej do tej osłony.


W takiej sytuacji zgłoś się do Kancelarii Odszkodowawczej KDRO.pl. Nasi prawnicy ustalą podmiot odpowiedzialny za zaistniały wypadek oraz odzyskają bez pobierania żadnych wstępnych opłat,  należne Tobie odszkodowanie, odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, a nawet rentę.