Odszkodowanie za wypadek w przedszkolu i szkole

W przypadku przedszkolaków i uczniów istnieje szczególny obowiązek nadzoru!!
 
Co zrobić jeśli naszemu dziecku coś się stanie?
 
Popularne ubezpieczenie NNW nie jest jedynym źródłem odszkodowania za wypadek w szkole. Poszkodowanemu uczniowi przysługują także roszczenia o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
Odwrotnie niż w przypadku ubezpieczenia NNW, wysokość odszkodowania nie jest ograniczona kwotowo. Poszkodowany ma prawo do wyrównanie szkody w pełnej wysokości. Oprócz odszkodowania poszkodowany może także liczyć na zadośćuczynienie, które ma zrekompensować cierpienie i ból.
 
Szkoła ponosi odpowiedzialność za wypadek. Nauczyciele lub inni pracownicy szkoły są zobowiązani sprawować nadzór i opiekować się każdym dzieckiem, które zostało im powierzone przez rodziców.
 
Obowiązek opieki i nadzoru nie ustaje z chwilą zakończenia lekcji ale dotyczy także przerw, pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w świetlicy, na sali gimnastycznej, w tym także zajęć organizowanych poza terenem szkoły przez szkołę.
 
Do obowiązków szkoły należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. Wyposażenie budynku szkoły, sal lekcyjnych i obiektów sportowych powinno być zgodne z przepisami bhp.
 
Jeżeli Twoje dziecko doznało wypadku w szkole lub przedszkolu, zgłoś się niezwłocznie do naszej Kancelarii. Skutecznie wywalczymy dla Twojego dziecka najwyższe odszkodowanie.