Zakażenia szpitalne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu zakażeń szpitalnych:


- zakażenie wirusem zapalenia wątroby HCV, HBC, HAV
- zakażenia wirusem HIV
- zakażenie gronkowcowe krwi, kości
- sepsy szpitalne
 

Jeżeli podejrzewasz, że Ty lub Twoje dziecko zostało zakażone infekcją podczas pobytu szpitalu lub innej placówki medycznej, zgłoś się celem przygotowania pozwu przez radcę prawnego przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu.


Ogólny termin przedawnienia dla tych roszczeń wynosi 3 lata od daty powstanie szkody lub też 3 lata od daty powzięcia wiadomości o powstaniu szkody. Jeżeli Twoje dziecko zostało zakażone podczas pobytu w jednostce medyczne, pamiętaj że termin 2-letni termin przedawnienia dla roszczeń dzieci zaczyna swój bieg od dnia osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko.


W sprawach o zakażenia szpitalne istotne jest uprawdopodobnienie faktu powstania zakażenia w placówce medycznej, która ma być pozwana. Dla udowodnienie tego faktu wskazane jest zebranie całej dostępnej dokumentacji medycznej ze wszelkich pobytów w jednostkach medycznych.
W przypadku zakażeń dzieci, do których doszło ponad 10 lat wstecz dokumentacja medyczna może być bardzo skąpa, jednak to na pozwanej placówce będzie spoczywać obowiązek  zwolnienia się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, iż do zakażenia nie doszło we wskazanej placówce.
Tak więc to pacjent wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne (żądanie odszkodowania) z faktu zakażenia go w szpitalu, ale na szpital przerzucony zostanie ciężar dowodu, że pacjent mógł się zarazić gdzie indziej.

W procesach o odszkodowanie za zakażenie szpitalne obowiązuje reguła dowodu prima faciae (tzw. dowód z pierwszego wejrzenia). Ponieważ w sprawach o zakażenia szpitalne niejednokrotnie bardzo trudno w sposób bezsporny udowodnić fakt miejsca i czasu kiedy doszło do zakażenia oraz związku przyczynowego pomiędzy zakażeniem a powstała szkodą, dowód prima faciae, w oparciu na regułach doświadczenia życiowego pozwala przyjąć odpowiedzialność pozwanej placówki medycznej. Tak więc to na pozwanym szpitalu, przychodni będzie spoczywał obowiązek obalenia tego dowodu pod rygorem zasądzenia odszkodowania.

Inaczej mówiąc jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo wysokiego stopnia, że przyczyna szkody leży po stronie szpitala, należy uznać związek przyczynowy za ustalony.

W przypadku zakażeń do których doszło u dzieci wiele lat temu, odpowiedzialnym za szkodę może być Skarb Państwa.