Błąd lekarski w ginekologii i położnictwie

Prowadzimy sprawy o błąd lekarski m. in. z związku z następującymi błędami ginekologiczno-położniczymi:

 

1. Urazy okołoporodowe dziecka:

- niedotlenienie okołoporodowe dziecka, zachłyśnięcie się noworodka wodami płodowymi, porażenie mózgowe noworodka na skutek niedotlenienia, złamania obojczyka dziecka, uraz biodra noworodka, rozerwanie struktur środczaszkowych, krwotok śródczaszkowy, zmiany neurologiczne spowodowane wydłużonym porodem, zamartwica dziecka, choroby noworodka spowodowane zbyt późno wykonanym cięciem cesarskim

 

2. Urazy okołoporodowe rodzącej matki:

- złamania miednicy rodzącej matki, rozejście się spojenia łonowego, wypadanie macicy, przetoka odbytniczo-pochwowa, krwawienie z pękniętej macicy

 

3. Uszkodzenie wzroku noworodka

- spowodowane naświetlaniem noworodka z powodu żółtaczki noworodków

 

4. Błędy medyczne w ginekologii chirurgicznej

- uszkodzenia dróg moczowych, nietrzymanie moczu, wypadanie macicy, przecięcie moczowodu, uszkodzenia pęcherza moczowego.

 

Kancelaria podejmie się Twojej sprawy, bez pobierania zaliczek, reprezentujemy Klientów w Sądach wszystkich instancji. Nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero po odzyskaniu odszkodowania.