Błąd lekarski w chirurgii estetycznej i plastycznej

Zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej  i rekonstrucyjnej mają na celu poprawienie komfortu życia chorych, z poważnymi wadami rozwojowymi (np. rozszczep podniebienia) lub też osób u których wystąpiły poważne uszkodzenia ciała na skutek urazów i poparzeń. Są to zabiegi typowo lecznicze.

Obok zabiegów leczniczych coraz większą popularnością są zabiegi chirurgiczne i małoinwazyjne mające na celu polepszenie ukrycie pewnych wad ciała, polepszenie samopoczucia pacjentów, zamaskowanie wpływu upływu czasu na ciało ludzkie. Są to zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej czy też dermatologii kosmetycznej.

Większość z tyh zabiegów wykonywanych jest przez lekarzy bez specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej, często przez lekarzy bez jakiejkolwiek specjalizacji, a nawet przez lekarzy bez ukończena kursów z zakresu chirurgii kosmetycznej. W Polsce nie ma specjalizacji lekarskeij z zakresu chirugii kosmetycznej, a lekarze wykonujący takie zabiegi najczęściej dokuemntują swoje kwalifikacjie poprzez powołanie się na ukończone kursy i wystawione certyfikaty. Pacjenci nie są świadomii tych szczegółów i często oddają swoje ciało w ręce niewykwalifikowanego lekarza, który niejednokrotnie nie ma jakiejkolowiek specjalizacji zabiegowej.

W przypadku zabiegów z zakresu chirurgii estetycznej każdorazowo wymagana jest zgoda pacjenta na zabieg. Wymaganie zgody pacjenta na zabieg jest tylko wtedy zachowane, gdy chory zostanie należycie poinformowany o konkretnych możliwościach leczenia różnymi metodami, w szczególności zaś o wskazaniach dotyczących zabiegu operacyjnego jako jednego z ewentualnych sposobów leczenia. Ponadto lekarz winien poinformować pacjenta o bezpośrednich i zwykłych skutkach tego zabiegu, możliwości wystąpienia powikłań. W przypadku zabiegów estetycznych lekarz w szczególności powinien poinformować pacjenta o możliwościach niepowodzenia zabiegu, a więc o skutkach zabiegu które mogą nie być zgodne z pierwotnym zamierzeniami w zakresie estetyki.


W powyższym duchu wypowiadają się w ostatnich orzeczeniach Sądy. Oznacza to, iż jeżeli ostateczny efekt zabiegu estetycznego jest odmienny od zamierzonego, a nie zostanie o tym uprzedzony pacjent, to może on wysuwać roszczenia odszkodowawcze względem lekarza lub placówki medycznej.
 

Przykłady powikłań po zabiegach estetycznych, które mogą powodować roszczenia pacjenta względem lekarza lub placówki medycznej:
 

- szpecące blizny, bliznowce
- niedomykalność powiek
- asymetria piersi po zabiegu powiększenia piersi lub ich rekonstrukcji
- przykurcze i dysfunkcja mięśni szyi i karku
- ropnie powłok i skóry
- asymetria ust po zabiegach wypełniających
- asymetria nosa, zaburzenia oddychania, zaburzenia węchu, perforacja przegrody nosowej, infekcje zatok po zabiegach kosmetycznych na nosie
- porażenia nerwu twarzowego po zabiegach na twarzy


Jeżeli zostałeś poszkodowany na skutek wadliwie wykonanego zabiegu z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej, odzyskamy dla Ciebie wysokie odszkodowanie bez żadnych opłat wstępnych.