Odszkodowanie za zniszczone mieszkanie

Twoje mieszkanie zostało zalane? Żądaj wysokiego odszkodowania!

Odszkodowanie za zniszczenie mieszkania

Najczęściej do zniszczenia mieszkania dochodzi na skutek zalania przez wody opadowe, czy przez uszkodzoną pralkę. Od kogo można skutecznie rościć o odszkodowanie za zniszczone mieszkanie?

Odszkodowanie za zniszczone mieszkanie – warunki uzyskania?

Twoje piękne, odnowione (lub nie) mieszkanie uległo zniszczeniu. Zastanawiasz się w jaki sposób uzyskać pieniądze na remont zniszczeń. Czy pomyślałeś, że możesz uzyskać odszkodowanie za zniszczone mieszkanie?

Szkoda – warunek ubieganie się o odszkodowanie za zniszczone mieszkanie

Aby w ogóle dochodzić jakiegokolwiek odszkodowania za zniszczone mieszkanie, właściciel lokalu musi zadać sobie pytanie: czy poniosłem szkodę, a jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Odszkodowanie ma na celu przywrócenie mieszkaniu stanu sprzed jego uszkodzenia. Wszelkie nakłady remontowe – koszt materiałów, robocizny, czy nadzoru stanowią więc o wysokości żądania o odszkodowanie za zalane mieszkanie, czy też w inny sposób uszkodzone mieszkanie.

Kto ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mieszkania, ten zapłaci za jego remont ) albo jego ubezpieczyciel

Jeżeli do uszkodzenia mieszkania doszło z winy innej osoby lub podmiotu, to ten podmiot odpowiedzialny jest za powstanie szkody oraz do zapłaty odszkodowania. Przykładem takiego zawinionego działania jest zalanie mieszkania przez zepsutą pralkę sąsiada, czy zalanie z powodu awarii rynien odprowadzających wodę.

Gdy do uszkodzenia mieszkania doszło z winy samego właściciele mieszkania lub jego odszkodowania, to te podmioty są odpowiedzialne za wystąpienie szkody. Jeżeli mieszkanie było ubezpieczone od rodzaju zniszczeń, które powstały to roszczenia o odszkodowanie należy zgłosić do tego zakładu ubezpieczeń.

Kiedy wspólnota mieszkaniowa i jej ubezpieczyciel zobowiązani są do zapłaty odszkodowania za zniszczenia mieszkania?

Jeżeli do uszkodzenie mieszkania dojdzie na skutek awarii spowodowanej w części wspólnej nieruchomości, wówczas odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą wspólnota mieszkaniowa i ubezpieczyciel ubezpieczający tą wspólnotę. Najczęstszymi typami zniszczeń, za które odpowiedzialność ponosi wspólnota mieszkaniowa są:

 • awaria pionów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • uszkodzenie instalacji elektrycznej poza lokalem mieszkalnym
 • nieszczelność dachów i przeciekanie rynien

Uszkodzenie mieszkania a termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie?

Co do zasady roszczenia z umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819§1 kc).

O co mogę wnioskować?

Odszkodowanie za zniszczone mieszkanie

Poszkodowany właściciel uszkodzonego mieszkania może żądać naprawienie szkody, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.Odpowiedzialny za powstanie szkody ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania, którego wynikło zniszczenie mieszkania.

Odszkodowanie winno więc obejmować zwrot materiałów zużytych do remontu mieszkania, ale tej samej jakości jak poprzednio użyte, zwrot kosztów robocizny i kosztów pobocznych (np. koszty transportu)

Odmowa odszkodowania za zniszczone mieszkanie i zaniżona wypłata odszkodowania za zniszczone mieszkanie

Najczęstszą przyczyną odmowy zapłaty odszkodowania za zniszczone mieszkanie jest nie przyjęcie odpowiedzialności za szkodę. Oznacza to, że wspólnota mieszkaniowa i jej ubezpieczyciel uważają, że do uszkodzenia nie doszło z winy wspólnoty mieszkaniowej i jej ubezpieczyciela (szkoda powstała z winy samego właściciela, powołanie się na siłę wyższą w postaci gwałtownych opadów atmosferycznych.

Wypłacone odszkodowanie najczęściej jest zaniżone i nie pokrywa faktycznych kosztów remontu. Wynika to z przyjęcia stawki amortyzacji uszkodzonych urządzeń, zaniżonych kosztów robocizny i materiałów.

Jak wygrać odszkodowanie za zniszczone mieszkanie

W każdym przypadku należy dokładnie udokumentować przyczynę uszkodzenia oraz zakres uszkodzeń. Aby uzyskać wysokie odszkodowanie za zniszczone mieszkanie, należy skorzystać z pomocy prawnika od odszkodowania za zniszczone mieszkanie np. Kancelaria Odszkodowawcza Wrocław.

Warunki do spełnienia

 • od dnia uszkodzenia mieszkania nie minęły 3 lata

Wymagane dokumenty

 • zdjęcia uszkodzonego mieszkania
 • rachunki poniesione na naprawienie szkody
 • wskazane dane świadków uszkodzenia mieszkania
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć matki, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana