Polisolokaty

Opłata likwidacyjna - jak odzyskać pieniądze

Polisolokaty

Polisolokaty - odzyskujemy potrącone opłaty likwidacyjne z polisolokat wraz z opłaconymi składkami. Zostałeś "nabity w polisolokatę"? Odzyskamy dla Ciebie bezprawnie pobraną opłatę likwidacyjną, nawet gdy polisolokata została zlikwidowana do 10 lat wstecz.

Kiedy mogę starać się o zwrot opłaty likwidacyjnej z polisolokaty?

W sytuacji, gdy zawarłeś umowę o ubezpieczenie na życie z lokatą, czyli o tzw. polisolokatę – a umowa zawiera klauzule zastrzegające pobranie wysokiej opłaty likwidacyjnej w przypadku likwidacji lokaty.

W jakich sytuacjach można żądać zwrotu opłaty likwidacyjnej?

Wtedy, gdy umowa zawiera tzw. klauzule niedozwolone, niekonsultowane indywidualnie z Tobą, a rażąco dla Ciebie jako konsumenta niekorzystne. Takimi postanowieniami umów o polisolokaty, są postanowienia dotyczące tzw. opłat likwidacyjnych. W przypadku likwidacji lokaty Ubezpieczyciel wypłaca konsumentowi środki pomniejszone o tzw. opłatę likwidacyjną, która zwykle jest definiowana jako określony procent od środków wypłacanych Ubezpieczonemu. Zwłaszcza w pierwszych latach od zawarcia umowy wysokość potrąceń jest niezwykle wysoka i może sięgać nawet 99% należnej wypłaty.

Kto może żądać zwrotu opłaty likwidacyjnej?

Osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia na życie z lokatą (polisolokata), od której pobrano opłatę likwidacyjną określoną jako wysoki procent od należnej wypłaty środków. Szczególnie jeżeli likwidacja polisolokaty nastąpiła w pierwszych latach obowiązywania umowy.

Jak długo od dnia zerwania umowy o polisolokatę ubiegać się o zwrot opłaty likwidacyjnej?

O zwrot opłaty likwidacyjnej można skutecznie występować, jeżeli od dnia likwidacji polisolokaty nie upłynęło 10 lat.

O co mogę wnioskować?

Zwrot opłaty likwidacyjnej

Jeżeli likwidacja polisolokaty nastąpiła w pierwszych latach jej obowiązywania, to pomożemy odzyskać nawet do 100% niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w zwrocie nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej

Roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się z okresem 3 lat. Oznacza to, że możemy dla Ciebie odzyskać oprócz niesłusznie potrąconej opłaty likwidacyjnej także odsetki w wysokości nawet 50% wartości odzyskanej opłaty likwidacyjnej.

Warunki do spełnienia

 • od dnia likwidacji polisolokaty nie upłynęło 1o lat
 • ewentualnie polisolokata nie została jeszcze zlikwidowana
 • jesteś osobą, która zawarła umowę o polisolokatę lub osobą, na której rzecz taka umowa została zawarta

Wymagane dokumenty

 • umowa o ubezpieczenie na życie z lokatą (umowa polisolokaty) wraz z załącznikami
 • wszelkie aneksy do pierwotnej umowy oraz pisma związane z zawartą umową
 • zestawienie dokonanych wpłat (informacja o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia)
 • potwierdzenie stanu rachunku ubezpieczającego

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń o zwrot opłaty likwidacyjnej
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana