Odszkodowanie za zmarnowany urlop od biura podróży -kiedy przysługuje

Każdy z nas marzy o cudownym, niezapomnianym urlopie. Zakup wycieczki zazwyczaj poprzedzony jest wertowaniem ofert, czytaniem opinii o hotelach. Na wymarzony urlop przeznaczamy długo oszczędzane pieniądze. Niestety nierzadko zdarza się, że wymarzony hotel jest niezgodny z przedstawianą ofertą. Wymarzony urlop zamienia się w wakacyjny koszmar!

Pamiętaj jednak, że każdemu klientowi biura podróży przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop, jeżeli stan faktyczny wykupionej imprezy turystycznej odbiega od przedstawionej oferty.

Zmarnowany urlop – reklamacja

Jeżeli zatem zdarzy się, że otrzymamy usługę o niskiej jakości lub zostanie ona zrealizowana tylko w części to mamy prawo do złożenia reklamacji.

Pierwszym krokiem będzie złożenie reklamacji w miejscu pobytu u rezydenta, który zajmuje się klientami w miejscu urlopu. W reklamacji należy opisać swoje roszczenia, jak i przedstawić swoje żądania.

Taka pisemna reklamacja do biura podróży wraz z pisemną odpowiedzią rezydenta będzie doskonałym dowodem w sprawie.

Rekompensata od biura podróży

Po złożeniu takiej reklamacji organizator wycieczki powinien zaoferować klientowi świadczenie zastępcze mające charakter rekompensaty. Rekompensatą może być zmiana pokoju na zgodny z umową, czy przeniesienie do innego hotelu.

Odszkodowanie od biura podróży

Jeżeli zaoferowana rekompensata np.: zmiana pokoju lub hotelu nie zniweluje nieprawidłowości oraz nie skompensuje niskiej jakości usługi, to klient zawsze może zażądać odszkodowania w postaci obniżenia ceny wycieczki oraz wszelkich kosztów powstałych na skutek niewykonanej należycie usługi.

W tym celu należy zbierać imienne rachunki np. za leżaki i parasolki, sprzęt wodny, restaurację a’la carte, aqua park dla dzieci – które zgodnie z umową miały być darmowe, a na miejscu okazało się, że trzeba za nie zapłacić.

Odszkodowanie za zmarnowany urlop – ile się należy

Przy określaniu wysokości odszkodowania za zmarnowany urlop pomocna okaże się tabela frankfurcka – nieoficjalny dokument, w którym określona została procentowa możliwość obniżenia ceny za konkretne niezgodności z zawartą umową.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop -za co się należy

Zgodnie z tabelą frankfurcką obniżenia możemy żądać m.in. za:

  • zbyt mały pokój,
  • zaniżoną kategoryzacja hotelu,
  • hałas związany z pracami ogrodniczymi, czy głośną muzyka w miejscu relaksacyjnym,
  • fatalne jedzenie, brak restauracji ala carte
  • widoki z pokoju mniej atrakcyjne niż obiecywano,
  • brud i brak basenu

Te przykładowe wady usługi turystycznej mogą stać się podstawą w sądzie do dochodzenia roszczeń związanych ze zmarnowanym urlopem.

Oczywiście należy je udokumentować zdjęciami i filmami, oświadczeniami świadków, którzy również są niezadowoleni z wykupionej oferty.

Co więcej o niezgodnościach z umową należy poinformować i rezydenta i biuro podróży w trakcie usługi turystycznej.

Mrowisko w pokoju, karaluchy, brudna pościel, zapach kanalizacji, zapchany odpływ w łazience, niechłodząca klimatyzacja, zepsuta lodówka, brak balkonu itd. muszą być zgłoszone już na miejscu u rezydenta pisemnie. Będzie to pierwszym dowodem do uzyskania odszkodowania w trakcie procesu z biurem podroży.

Brak zgłoszenia na miejscu powyższych wad utrudni likwidację niezgodności w trakcie imprezy turystycznej. Może też to być brane pod uwagę przez Sąd przy ustalaniu obniżki ceny na niekorzyść poszkodowanego.

Zmarnowany urlop – gdzie wysłać reklamację

Po zakończeniu urlopu należy złożyć pisemną reklamację. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych za zapłatę odszkodowania, czy zadośćuczynienia za zmarnowany urlop odpowiedzialny jest organizator turystyki.

Pośrednik nie odpowiada za odszkodowanie za zmarnowany urlop

Przed sporządzeniem reklamacji należy zapoznać się z zawartą umową o świadczenie usług turystycznych. Z umowy będzie wynikać, kto jest organizatorem twojej wycieczki. Roszczenia należy kierować bezpośrednio do tego organizatora.

Zdarza się bowiem, że usługa turystyczna została wykupiona u pośrednika. Takim pośrednikiem jest travelplanet.pl, czy wakacje.pl Podmioty te nie są jednak odpowiedzialne na zmarnowany urlop. Ich odpowiedzialność ogranicza się tylko do wadliwie przeprowadzonej rezerwacji. Jeżeli więc wycieczkę kupiłeś u pośrednika, to reklamację złóż do organizatora np. TUI, czy Rainbow Tours.

Zmarnowane reklamacje – co po złożeniu reklamacji

Biuro podróży ma 30 dni na ustosunkowanie się do niej. Brak odpowiedzi od biura podróży w ciągu 30 dni od złożenia pisma to nic innego jak uznanie naszej reklamacji jako bezzasadnej.

Przyjęcie vouchera od biura podróży pozbawia prawa do odszkodowania

W niektórych przypadkach biura podróży w ramach rekompensaty proponują przyznanie vouchera w niskiej kwocie. Pamiętaj, iż jeżeli przyjmiesz taki voucher to będzie to wiązać się z pozbawieniem Cię prawa do dalszych roszczeń o odszkodowanie za zmarnowane wakacje.

Po odszkodowanie od biura podróży do Sądu

Z doświadczenia wynikającego z prowadzenia wielu spraw o odszkodowanie za zmarnowany urlop, wiemy że najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest pozwanie biura podróży. Tylko takie postępowanie umożliwi uzyskanie świadczeń finansowych, które zrekompensują zmarnowany urlop i wakacje.

Jak pozwać biuro podróży – krok po kroku

Warto skorzystać z pomocy osoby doświadczonej w walce o odszkodowanie za zmarnowany urlop. Kancelaria odszkodowawcza, która zajmuje się sprawami przeciwko biurom podróży dokona analizy zasadności roszczeń odszkodowawczych, wskaże odpowiedzialnego organizatora usług turystycznych. Kancelaria określi także wysokość roszczeń o odszkodowanie od biura podróży.

Następnie przygotujemy pozew o zapłatę odszkodowania od biura podróży i poprowadzimy cały proces sądowy. Co ważne, wynagrodzenie kancelarii od zmarnowanego urlopu będzie płatne dopiero po uzyskaniu odszkodowania od biura podróży.

Szukasz doświadczonej kancelarii od odszkodowania za zmarnowany urlop. Skontaktuj się z naszą kancelaria z Wrocławia. Prowadzimy sprawy w całej Polsce!.