Co roku giną ludzie na przejazdach kolejowych. Wśród przyczyn wypadków na przejazdach kolejowych na pierwszym miejscu znajduje się brawura kierowców, którzy nie zachowują należytej ostrożności. Wśród przyczyn wypadków na przejazdach kolejowych znajdują się awarie rogatek i sygnalizacji świetlnej, czy zaniedbanie dróżnika który nie opuszcza o czasie szlabanów. Dowiedz się, kiedy można otrzymać odszkodowanie za śmierć na przejeździe kolejowym.

Odszkodowanie za śmierć i wypadek na przejeździe kolejowym.

Na przejeździe kolejowym zawsze należy się liczyć z tym, że może nadjechać pociąg. Kierowca pojazdu musi zachować ostrożność nawet wtedy, gdy o nadjeżdżającym pociągu nie informuje sygnalizacja świetlna i nie są opuszczone rogatki.

Może zdarzyć się taka sytuacja, że zawinią pracownicy PKP, którzy pomimo tego, że zdarzy się awaria urządzenia sygnalizującego to nie zabezpieczą przejazdu znakiem STOP.

Za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym może ponosić winę także maszynista, który nie zmniejszy prędkości przy przejeździe i zderzy się z przejeżdżającym przez przejazd pojazdem.

Tragiczne błędy kierowców na przejazdach kolejowych

Do najczęstszych zawinionych błędów kierowców są niezatrzymywanie się przed znakiem STOP na niestrzeżonych przejazdach kolejowych, wjazd na przejazd kolejowy pomimo włączonej sygnalizacji ostrzegawczej. Wreszcie rażąca nieostrożność kierowcy polegająca na wjeździe na przejazd kolejowy pomimo zamykających się szlabanów. Wśród tragicznych przyczyn kolizji z pociągiem należy także wymienić próby zawracania na przejeździe kolejowym.

Odszkodowanie za śmierć po zderzeniu z pociągiem, gdy winę ponosi kierowca

W takich wypadkach rodzina zmarłego kierowcy nie może liczyć na odszkodowanie za śmierć na przejeździe kolejowym.

Natomiast rodziny mogą otrzymać odszkodowanie za śmierć pasażera na przejeździe kolejowym. Odpowiedzialnym za zapłatę odszkodowania za wypadek na przejeździe kolejowym jest ubezpieczyciel OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Jeżeli pojazd nie był ubezpieczony polisą OC, to odszkodowanie za śmierć na przejeździe kolejowym wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Osobą grupę wypadków śmiertelnych stanowią potrącenia pieszego przez pociąg. Jeżeli potrącenie pieszego przez pociąg jest wynikiem próby samobójczej lub wynikiem nieostrożności pieszego – to rodzina pieszego nie otrzyma odszkodowania za potrącenie śmiertelne przez pociąg.

Błędy pracownika kolejowego skutkujące wypadkiem śmiertelnym

W niektórych przypadkach wyłączną winę na śmierć na przejeździe kolejowym ponosi pracownik kolei i przedsiębiorstwo kolejowe. Zdarza się bowiem, że przyczyną wypadku na przejeździe kolejowym może być spowodowane awarią sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym, a na przejeździe nie znajduje się znak informujący o takiej awarii.

Znane są także wypadki spowodowane zaniedbaniami dróżnika, który nie opuścił na czas szlabanów kolejowych. W wielu takich sprawach dróżnik był nietrzeźwy.

Wreszcie maszynista, który nie zwolnił na przejeżdżając przez niestrzeżony przejazd kolejowy, nie zasygnalizował sygnałem dźwiękowym zbliżanie się pociągu do przejazdu, również może być obarczony odpowiedzialnością za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym i zderzenie na torach.

Odszkodowanie za śmierć na przejeździe kolejowym, gdy winę ponosi pracownik kolejowy

W każdym przypadku, gdy winę za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym ponosi pracownik kolei lub wypadek jest spowodowany niesprawnością rogatek – roszczenie o odszkodowanie za śmierć na przejeździe kolejowym winno być kierowane bezpośrednio do przedsiębiorstwa kolejowego. Nie zawsze jest to PKP, bowiem na przykład maszynista winny wypadku może pracować dla innej spółki kolejowej np. PKP Cargo.

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa kolejowego za wypadek spowodowany przez pracownika wynika wprost z art. 430 kodeksu cywilnego. Artykuł 430 KC mówi o odpowiedzialności przedsiębiorstwa za szkody spowodowane przez podwładnego.

Oczywiście, jeżeli z winy pracownika PKP poniesie śmierć pieszy, to firma kolejowa również odpowiada za zapłatę odszkodowania za śmierć na torach.

Szkoda także winna być zgłoszona do zakładu ubezpieczeń, które ubezpiecza od odpowiedzialności cywilnej winną firmę kolejową – np. PKP.

Śmierć na przejeździe kolejowym – jakie roszczenia o odszkodowanie?

Tracąc ukochaną osobę, bliską sercu osobę w wypadku komunikacyjnym  na przejeździe kolejowym masz prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.

Warunek jest jeden: osoba, która zginęła na przejeździe kolejowym nie mogła sama spowodować wypadku. Jeżeli zmarły spowodował wypadek na przejeździe, to jego bliscy nie otrzymają odszkodowania za śmierć.

Masz prawo do kilku roszczeń odszkodowawczych.

Zadośćuczynienie za śmierć na przejeździe kolejowym

Śmierć osoby bliskiej w tragicznym wypadku zawsze wywołuje negatywne i nieodwracalne konsekwencje, powodując trudny do ocenienia ból, cierpienie, depresję, apatię poczucie osamotnienia.

Zadośćuczynienie za śmierć na celu chociaż w części zrekompensować ogrom udręk i cierpień spowodowanych śmiercią bliskiego.

Ile należy się zadośćuczynienia za śmierć po wypadku z pociągiem

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej na przejeździe kolejowym zależna jest od stopnia krzywdy wywołanej niespodziewaną śmiercią, intensywnością przeżywanej żałoby, następstwami emocjonalnymi i psychicznymi wywołanymi śmiercią osoby bliskiej. Niewątpliwie małżonek i dzieci mogą otrzymać najwyższe zadośćuczynienie za śmierć na torach. Może ono sięgać nawet kilkuset tysięcy dla każdej z tych osób. Zadośćuczynienie może otrzymać także rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie, a nawet narzeczona.

Warto wysokość żądanego roszczenia skonsultować z prawnikiem od zadośćuczynienia za śmierć.

Odszkodowanie za śmierć na przejeździe kolejowym

Jeżeli w skutek śmierci osoby bliskiej poniosłeś uszczerbek w strefie majątkowej, to możesz otrzymać także odszkodowanie za śmierć.

W sytuacji, gdy zmarły mąż utrzymywał rodzinę, to niewątpliwie małżonka i dzieci mogą skutecznie odzyskać odszkodowanie za śmierć na przejeździe kolejowym.

Oprócz odszkodowania osoby te są uprawnione do otrzymywania od ubezpieczyciela comiesięcznej renty, która może odpowiadać wysokości comiesięcznej straty finansowej wywołanej śmiercią bliskiego.

Tragedia na torach – jaka kancelaria odszkodowawcza?

Z naszej praktyki wiemy, iż powierzenie sprawy o zadośćuczynienie za wypadek na przejeździe kolejowym wyspecjalizowanej kancelarii jest gwarantem należytego zabezpieczenia interesów osób poszkodowanych. W szczególności, gdy niejasne są okoliczności samego wypadku,  aktywne uczestnictwo kancelarii w likwidacji szkody, czy postępowaniu karnym przyczyni się do uzyskania odszkodowania za wypadek na torach w jak najwyższej kwocie.

Jeżeli masz podobną sprawę, zgłoś się do kancelarii odszkodowawczej z Wrocławia. Prowadzimy sprawy o podobne odszkodowania w całej Polsce. Konsultacja jest nieodpłatna, a zapłacisz nam dopiero po uzyskaniu odszkodowania.