Czy można uzyskać odszkodowanie za śmierć męża po rozwodzie?

Roszczenie o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej oraz o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, to roszczenie osobiste przysługujące osobie bliskiej. Żona, jako osoba najbliższa jest uprawniona do uzyskania odszkodowania za śmierć męża. Nie wszyscy wiedzą, że w pewnych wypadkach była żona również może uzyskać odszkodowanie za śmierć męża po rozwodzie, czyli odszkodowanie za śmierć byłego męża.

Odszkodowanie za śmierć byłego męża – prawdziwa historia

Odpowiem na przykładzie sprawy jednej z klientek. Pani Justyna K. pomimo ukończonej wyższej uczelni poświęciła się wychowaniu trójki dzieci i prowadzeniu domu. Jej mąż znany wrocławski deweloper zarabiał ponad 90 tys. miesięcznie i odpowiadał za jej utrzymanie. Para prowadziła wygodne życie na wysokim poziomie, wyjeżdżając często na zagraniczne wycieczki, Stać ich było na opłacanie nianiek, pomocy domowej oraz gosposi i ogrodnika.

Gdy po kilku latach pani Justyna zorientowała się, że jej mąż jest biseksualny i prowadzi intymne życie z biseksualnym małżeństwem postanowiła  wystąpić o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie męża. Aby to udokumentować wynajęła detektywa, który obserwował jej męża przez kilka miesięcy.

Rozwód z alimentami dla byłej żony a prawo do odszkodowania za śmierć byłego męża

Sprawa sądowa zakończyła się wyrokiem rozwiązującym małżeństwo przez rozwód z ustaleniem wyłącznej winy męża pani Justyny za rozpad ich małżeństwa. Dodatkowo na męża naszej klientki został nałożony obowiązek płacenia pani Justynie alimentów w wysokości 10 tys. zł miesięcznie, bowiem pani Justyna znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Rozwód z wyłącznej winy męża wiązał się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej niewinnej rozpadu Pani Justyny. Sąd podczas sprawy rozwodowej dokonał porównania sytuacji, w jakiej znalazła się Pani Justyna na skutek rozwodu z sytuacją, w jakiej znajdowałaby się, gdyby rozwód nie miał miejsca. Wyrok rozwodowy, zawierający także rozstrzygnięcie o alimentach dla żony uprawomocnił się.

Kilka miesięcy po rozwodzie jej mąż zginał w tragicznym wypadku samochodowym prowadzonym przez jego nową partnerkę. Na skutek tragicznego wypadku, Pani Justyna została pozbawiona możliwości otrzymywania alimentów od tragicznie zmarłego byłego męża.

Pani Justyna za namową naszej Kancelarii zdecydowała się wystąpić z roszczeniem o jednorazowe  odszkodowanie za śmierć byłego męża oraz o comiesięczną rentę płatną argumentując to brakiem alimentów i tym samym środków do życia dla siebie i dla trójki swoich małoletnich dzieci. Roszczenia były kierowane do ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku, w którym zginął były mąż.

Odszkodowanie z OC sprawcy za śmierć byłego męża

Ponieważ, w toku postępowania rozwodowego winą za rozpad związku był były mąż naszej klientki, a w wyniku rozwodu znalazła się ona w bardzo trudnej sytuacji materialnej i w chwili śmierci byłego męża miała prawo do otrzymywania alimentów, to sąd w tej sprawie przyznał Pani Justynie rentę w wysokości 7.500zł. Nadto Sąd zasądził na rzecz Pani Justyny 75.000zł tytułem jednorazowego odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej.

W osobnym postępowaniu sądowym o zadośćuczynienie za śmierć byłego męża pani Justyny, jej dzieci otrzymały zadośćuczynienie i odszkodowanie w łącznej kwocie blisko 300.000 tys. zł. oraz renty alimentacyjne w wysokości 2000 zł dla każdego dziecka.

Wysokość renty alimentacyjnej sąd dostosował do potrzeb uprawnionych dzieci, ale tak jak w przypadku Pani Justyny uwzględnił otrzymywane kwoty renty rodzinnej z ZUS.

Nieprawomocny wyrok rozwodowy, a odszkodowanie za śmierć męża w trakcie rozwodu i przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego

Jeżeli śmierć męża w wypadku nastąpi w trakcie sprawy rozwodowej, to z punktu widzenia prawa małżeństwo w sferze prawa cywilnego nie uległo rozwiązaniu. W takiej sytuacji żona może skutecznie dochodzić wszystkich roszczeń odszkodowawczych za śmierć męża. Podobnie ma się sprawa, gdy śmierć męża nastąpiła przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego.

Odszkodowanie za śmierć byłego męża – pomoc doświadczonej kancelarii

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji życiowej, to zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Bezpłatnie dokonamy analizy Państwa sprawy. Jeżeli sprawa uzyska pozytywną opinię prawnika od odszkodowań, wówczas wspólnie będziemy walczyć o najwyższe odszkodowanie za śmierć byłego męża i jego dzieci.