Odszkodowanie z PZU za śmierć babci – podstawy roszczeń

To, czy wnukom należy się odszkodowanie za śmierć babci, ewentualnie zadośćuczynienie za śmierć babci z PZU zależy od okoliczności, w których poniosła śmierć babcia. Zakład ubezpieczeń może być odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania za śmierć babci z tytułu zawartej przez babcię polisę na życie – np. w PZU na Życie S.A. Jeżeli babcia poniosła śmierć, na skutek zawinionego działania innej osoby (np. babcia będąca pasażerem samochodu poniosła śmierć w wypadku samochodowym), wówczas wnuk może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć babci od sprawcy śmiertelnego wypadku lub od ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy.

Odszkodowanie za śmierć babci z PZU na Życie

Jeżeli zgon babci nastąpił w wyniku naturalnej choroby, wnuk może rościć o odszkodowanie, jeżeli babcia miała zawartą umowę ubezpieczenia na życie. Jeżeli wnuk został w polisie ubezpieczeniowej wskazany, jako osoba uposażona z polisy, to temu konkretnemu wnukowi przysługuje wypłata odszkodowania z polisy na życie. Jeśli w umowie nie zostały wpisane osoby uposażone lub osoba uposażona zmarła, to świadczenie należy się tzw. osobom zstępnym. Kolejność pierwszeństwa ubiegania się o wpłatę odszkodowania z polisy na życie jest następująca: współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo i dzieci rodzeństwa.

Odszkodowanie za śmierć babci w wypadku

Jeżeli babcia, dziadek czy inna bliska osoba zginie w wypadku drogowym, to wnuki jak i inne osoby jej bliskie mają prawo do zadośćuczynienia za śmierć i odszkodowania. Wskazuje na to jednoznacznie artykuł 446 par.4 k.c., głoszący, iż do kręgu osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia należą najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, z którymi pozostawał w szczególnych relacjach.

O tym, kto jest najbliższym członkiem rodziny decyduje układ stosunków pomiędzy określonymi osobami, a nie tylko formalna kolejność pokrewieństwa wynikająca z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Analizując tego typu sprawy zawsze ustalamy czy występujący o odszkodowanie z PZU wnuk zalicza się do tego grona i czy istniała pozytywna, a przede wszystkim silna więź pomiędzy nim, a zmarłą babcią.

Z naszych kancelaryjnych akt wynika często, że zmarła babcia zamieszkiwała ze swoimi wnukami we wspólnym domu, pomagała w ich opiece i wychowaniu co świadczy o tym, że więź wnuków ze zmarłą babcią była czymś wyjątkowym, a rozmiar i stopień krzywdy był wysoki.

Niejednokrotnie poszkodowane wnuki spędziły u swojej babci większą część swojego dzieciństwa, a w życiu dorosłym pozostawali w bardzo bliskim kontakcie.

Odmowa odszkodowania za śmierć z PZU

Z naszego doświadczenia wynika, iż PZU, ale także inne zakłady ubezpieczeń jak WARTA, Hestia, czy Compensa, notorycznie odmawiają wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania dla wnuków, po śmierci babci.

Wielokrotnie w odmowach z PZU spotkaliśmy się ze stwierdzeniem, że z uwagi na to, że wnuki były kilkuletnie w chwili śmierci babci, to nie mogły wówczas zrozumieć znaczenia śmierci. Nic bardziej mylnego. Każdorazowo przeprowadzane postępowanie dowodowe naszej Kancelarii Odszkodowawczej wskazywało na to, że wnuki nie potrafią zapomnieć o babci i wciąż za nią tęsknią wspominając spędzony z nią czas. Chodzą na cmentarz składając na jej grobie laurki i kwiaty. Odczuwają też lęk i są lub byli objęci pomocą psychologa.

To wszystko świadczy o tym, że tragiczna śmierć babci i jej nagłe odejście zawsze odciska piętno na psychice wnuków.

Jaka wysokość odszkodowania za śmierć babci z PZU

W przypadku wypłaty odszkodowania z polisy na życie, wysokość odszkodowania wynika wprost z zawartej umowy. Jest to kwota ściśle określona w warunkach umowy, a jest pochodną sumy ubezpieczenia i wysokości składki ubezpieczeniowej.

W przypadku roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć babci z art. 446 kc (np. za śmierć babci w wypadku komunikacyjnym) wysokość zadośćuczynienia nie jest ściśle określona. Jak wcześniej napisaliśmy, zazwyczaj zakłady ubezpieczeń wydają decyzję odmowną i nie chcą płacić odszkodowania za śmierć babci, czy dziadka. Wnukom udaje się wygrać takie odszkodowanie dopiero w postępowaniu sądowym.

Oczywiście krzywda wnuków w takim wypadku jest bardzo trudna do wycenienia, a jej rozmiar należy oceniać biorąc pod uwagę całokształt i przede wszystkim okoliczności śmierci babci. W ocenie sprawy uwzględnić należy jaką rolę pełniła zmarła babcia w rodzinie i jak intensywna była jej więź z wnukami.

W wyrokach sądowych uwzględniających roszczenia wnuków, sądy zasądzają od 10.000zł aż do kilkudziesięciu tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć babci.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią KDRO, gdzie profesjonaliści, dzięki doświadczeniu i wiedzy pomogą uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć babci od PZU.