Odszkodowanie z PZU za śmierć brata lub siostry

Braterskiej miłości nie jest w stanie zastąpić żadna inna relacja. Gdy w tragicznym wypadku umiera brat lub siostra silne więzi emocjonalne zostają przerwane. Nie ma kwoty, która mogłaby zrekompensować śmierć tragicznie zmarłego brata lub siostry. Czy jednak PZU wypłaca zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry w wypadku?

Jak otrzymać z PZU zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry?

Aby uzyskać świadczenie odszkodowawcze, które zrekompensuje stratę brata lub siostry należy wykazać, że nagła i nieoczekiwania śmierć rodzeństwa w wypadku była wynikiem zdarzenia, które zaistniało z winy innej osoby. Krótko mówiąc, wypadek śmiertelny brata lub siostry nie może być nieszczęśliwym zdarzeniem. Wypadek nie może być także spowodowany przez chorobę samoistną (np. zawał serca, udar mózgu). Należy także sprawdzić, czy sprawca wypadku był ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń (w tym wypadku z PZU) polisą odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wypadku samochodowego, to pojazd sprawcy powinien być ubezpieczony polisą OC PZU. Jeżeli okaże się, że ubezpieczycielem sprawcy lub jego pojazdu było PZU wówczas wszelkie roszczenia o odszkodowanie za śmierć brata lub siostry należy kierować właśnie do PZU S.A.

Jakie odszkodowanie z PZU za śmierć brata lub siostry

Ubezpieczyciel PZU z tytułu śmierci brata lub siostry powinien wypłacić

  1. Odszkodowanie za wykazane pogorszenie sytuacji życiowej oraz straty materialne
  2. Zadośćuczynienie za szkody niematerialne: ból psychiczny i krzywdę rodzeństwa
  3. Zwrot kosztów pogrzebu, wystawienie nagrobka, stypy według panujących w danym środowisku zwyczajów.
  4. Rentę jeżeli zmarła siostra lub brat wspierali swoje rodzeństwo finansowo, bądź sprawowali jego względem obowiązek alimentacyjny

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć brata / siostry

PZU S.A. zwykle odmawia zapłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia za śmierć rodzeństwa. W przypadku bliskiej więzi pomiędzy rodzeństwem PZU S.A. wypłaca około 5.000zł odszkodowania za śmierć rodzeństwa. Najczęściej brat, czy siostra otrzymują decyzję odmowną z PZU. Oznacza to, że PZU S.A. nie chce dobrowolnie wypłacić żadnej kwoty odszkodowania za śmierć. Nasza Kancelaria uzyskiwała w wyroku sądowym zadośćuczynienia za śmierć brata sięgające 80.000zł. Po dodaniu do tej kwoty, zasądzonych odsetek za zwłokę – poszkodowane rodzeństwo otrzymywało blisko 100.000zł. Oczywiście kwoty te dotyczą spraw szczególnych, w których więź między rodzeństwem była wyjątkowa.

Nie mniej wniosek jest jeden: aby uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć brata / siostry należy wybrać Kancelarię, która prowadzi sprawy o odszkodowanie za śmierć w Sądzie.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku z polisy OC PZU S.A. – jaki jest termin przedawnienia

Poszkodowany brat lub siostra może skutecznie dochodzić odszkodowanie po stracie rodzeństwa nawet do 20 lat od daty śmiertelnego wypadku.

Zmarły brat lub siostra, która poniosła śmierć w wypadku mogła być pasażerem pojazdu, w którym znajdował się sprawca, ale także kierowcą lub pasażerem pojazdu, który współuczestniczył w wypadku. Odszkodowania nie otrzyma brat ani siostra – jeżeli zmarłe rodzeństwo było sprawcą zdarzenia.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym często związane są z popełnieniem przestępstwa dlatego roszczenia z tym związane przedawniają się dopiero po upływie 20 lat. Ponieważ 20 lat temu większość samochodów była ubezpieczona polisą OC w PZU S.A. to w przypadku tak odległych zdarzeń – najprawdopodobniej to PZU S.A. jako ubezpieczyciel pojazdu sprawcy jest właściwy do wypłaty odszkodowania.

Dobra Kancelaria w sprawie o odszkodowanie za śmierć – Kancelaria odszkodowawcza Wrocław – KDRO.pl

Nasza Kancelaria z Wrocławia, specjalizuje się w uzyskiwaniu najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia z OC PZU S.A. za tragicznie zmarłego brata lub siostrę. Jesteśmy profesjonalistami, którzy w krótkim czasie, wdrażając konkretne działania uzyskają dla Państwa najwyższe świadczenie, które mają na celu zrekompensować śmierć brata lub siostry.

Udowodnimy intensywność relacji, które w dużej mierze wpływa na wielkość wypłacanych przez PZU odszkodowań. Przeanalizujemy wielkość i zasadność roszczenia oraz pomożemy w uzyskaniu wszystkich niezbędnych do poprowadzenia sprawy dokumentów. Poprowadzimy sprawę o odszkodowanie w Sądzie uzyskując najwyższe możliwe odszkodowanie. Za doświadczeniem Kancelarii KDRO.pl przemawia liczba wygranych spraw z PZU o zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry.