Odszkodowanie od zarządcy drogi za wypadek spowodowany dziurą w jezdni i chodniku

Ile razy wjechałeś samochodem w dziurę i martwiłeś się, że mogłeś skrzywić felgę lub zniszczyć oponę? Ile razy potknąłeś się na nierównym chodniku? Czy wiesz, że w razie doznania szkody z powodu takich uszkodzeń nawierzchni możesz skutecznie odzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi, czy chodnika?

Odpowiedzialność zarządcy drogi i chodnika

Jeżeli dojdzie do wypadku na drodze publicznej, wewnętrznej lub na chodniku to odpowiedzialność ponosi zarządca takiej drogi lub właściciel nieruchomości. I nie ma znaczenia czy jest to droga dla pieszych, czy dla pojazdów. Ów zarządca powinien o taką drogę dbać tzn. oczyszczać, odśnieżać , konserwować, sprawdzać jej stan, łatać dziury, a w razie usterek naprawiać.

Jeśli zaniedbania zarządcy lub właściciela nieruchomości jaką jest chodnik, czy też droga doprowadzą do wypadku to on odpowiada za wszystkie szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi

Zniszczony samochód na dziurze w jezdni? Złamana noga na nierównym, czy nieodśnieżonym chodniku? Jak zachować się, aby uzyskać odszkodowanie?

Pomimo całego stresu, zamieszania i nieszczęścia – to jak zachowasz się po wypadku na dziurawej drodze, czy chodniku ma ogromne znaczenie dla całego procesu uzyskiwania odszkodowania od zarządcy.

Zaraz po wypadku zabezpiecz dowody! Poniżej przedstawiamy podstawowe czynności, jakie należy wykonać celem właściwego zabezpieczenia dowodów:

 1. Wykonaj dokładne zdjęcia miejsca, w którym doszło do wypadku
 2. Spisz dane świadków wypadku oraz poproś świadków o napisanie oświadczenia o przebiegu zdarzenia. Oświadczenie powinno zawierać opis uszkodzeń nawierzchni
 3. Wezwij na miejsce wypadku Policję
 4. W przypadku uszkodzeń ciała wezwij Pogotowie Ratunkowe i dokładnie opisz okoliczności, w których doszło do wypadku. W przypadku wizyty na SOR zadbaj, aby w dokumentacji medycznej było opisane w jaki sposób doznałeś urazu
 5. Jeżeli w miejscu wypadku był monitoring wizyjny postaraj się go zabezpieczyć.

Od którego zarządcy domagać się odszkodowania za wypadek na drodze, chodniku

Wybór właściwego zarządcy jest niezwykle istotny. Pozwanie niewłaściwego zarządcy spowoduje oddalenie powództwa i przegranie sprawy o odszkodowanie od zarządcy.

Należy wiedzieć że:

 1. Odpowiedzialność za drogi wewnętrzne i chodniki na terenie osiedli ponosi spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa
 2. Odpowiedzialność za drogi gminne ponosi gmina np. ZDIUM Wrocław
 3. Odpowiedzialność za chodniki przy prywatnych posesjach ponoszą właściciele nieruchomości
 4. Odpowiedzialność za drogi łączące większe miasta w województwie ponosi zarząd województwa
 5. Odpowiedzialność za drogi od siedziby powiatu do gmin ponosi powiat
 6. Odpowiedzialność za drogi krajowe ponosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – GDDKiA
 7. Odpowiedzialność za parkingi samochodowe ponosi zarządca parkingu
 8. Odpowiedzialność za przystanki autobusowe i tramwajowe ponosi przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej – np. MPK, ZTM.
 9. Odpowiedzialność za teren budowy ponosi wykonawca robót
 10. Odpowiedzialność za sklepy, restauracje , bary , dyskoteki lub inne lokale usługowe ponoszą właściciele albo najemcy tych lokali.

Zgłoszenie szkody do zarządcy drogi wzór

Po wypadku na dziurawej drodze lub po wypadku na chodniku należy ustalić, kto jest zarządcą. Szkodę należy zgłosić jak najszybciej do właściwego zarządcy.

Nie ma jednego obowiązkowego wzoru zgłoszenia szkody do zarządcy. Niektórzy zarządcy, posługują się własnymi wzorami. I tak ZDIUM Wrocław opracował własny druk zgłoszenia szkody. Podobny druk na swojej stronie internetowej umieścił Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Wzory te nie są obowiązkowe, a nadto mogą zawierać niekorzystne dla poszkodowanego oświadczenia. Z tego względu nie powinno się zgłaszać szkody do zarządcy na oferowanym przez niego wzorze zgłoszenia szkody.

Możesz więc zgłosić szkodę w dowolnej formie, jednak zgłoszenie powinno zawierać takie elementy jak:

 1. Oznaczenie osoby poszkodowanej
 2. Wskazanie daty wypadku
 3. Dokładne opisanie miejsca wypadku z opisem rodzaju uszkodzeń drogi, chodnika
 4. Udokumentowanie winy zarządcy poprzez na przykład przesłanie zdjęć z miejsca wypadku, czy załączenie oświadczenia świadka
 5. Udokumentowanie rozmiaru szkody rzeczowej lub uszkodzenia ciała
 6. Wskazanie wysokości roszczenia
 7. Wniosek o przekazanie zgłoszenia szkody właściwemu ubezpieczycielowi

Należy pamiętać, że to na poszkodowanym spoczywa obowiązek zebrania wszystkich dowodów związanych z wypadkiem i udowodnienie, że te zaniedbania zarządcy bądź właściciela nieruchomości doprowadziły do wypadku.

Do zgłoszenia szkody należy oprócz wyżej wspomnianych dokumentów dołączyć imienne rachunki związane z wypadkiem: koszty zniszczonych rzeczy, leczenie, dojazdy do lekarzy, rachunki za zakupione ortezy, kule, opatrunki, leki, kosztorys naprawy pojazdu lub rachunek za naprawę samochodu.

PAMIĘTAJ: W zgłoszeniu szkody nigdy nie pisz, iż wypadek był nieszczęśliwym zdarzeniem! Skoro wypadek był skutkiem zaniedbań zarządcy, to nie mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, a jest to wypadek do którego doszło z winy zarządcy drogi, czy chodnika.

Z naszego prawnego doświadczenia wiemy, iż najczęściej zarządca lub właściciel nieruchomości oświadcza iż nie ponosi winy i odmawia zapłaty odszkodowania. W uzasadnieniu decyzji zarządca wskazuje, iż poszkodowany nie udowodnił, iż od wypadku doszło z winy zarządcy.

Odmowa zapłaty odszkodowania od zarządcy drogi, chodnika – co dalej?

Sprawy o odszkodowanie od zarządcy drogi nie należą do najłatwiejszych. Odpowiedzialność zarządcy drogi za uszkodzenie pojazdu, czy doznany uraz ciała najczęściej jest negowana przez samego zarządcę lub jego ubezpieczyciela.

Z tych względów dobra kancelaria odszkodowawcza powinna zajmować się sprawą o odszkodowanie od zarządcy już od samego początku, to jest przystąpić do sprawy jeszcze przed zgłoszeniem szkody do zarządcy.

Jeżeli zarządca odmawia wypłaty odszkodowania, to pozostaje dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Nasza Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia dokona analizy dowodów, oceni zasadność powództwa oraz wyceni wartość odszkodowania.

Co więcej, Kancelaria Odszkodowawcza pobierze wynagrodzenie dopiero po uzyskaniu odszkodowania do poszkodowanego. Działamy na terenie całej Polski, a analiza sprawy jest nieodpłatna!