Śmierć - strona 2

kto otrzyma odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Kto otrzyma zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku

Kto otrzyma zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć  osoby bliskiej – kto może otrzymać odszkodowanie Kto może otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku reguluje kodeks cywilny. Art.446 par. 4 kodeksu cywilnego stanowi, iż sąd może przyznać najbliższym […]Czytaj więcej
Odszkodowanie za śmierć babci z PZU

Odszkodowanie za śmierć babci z PZU – czy należy się zadośćuczynienie dla wnuka?

Odszkodowanie z PZU za śmierć babci – podstawy roszczeń To, czy wnukom należy się odszkodowanie za śmierć babci, ewentualnie zadośćuczynienie za śmierć babci z PZU zależy od okoliczności, w których poniosła śmierć babcia. Zakład ubezpieczeń może być odpowiedzialny za zapłatę […]Czytaj więcej
odszkodowanie z PZU za śmierć męża

Odszkodowanie z PZU za śmierć męża – sprawdź, co należy się żonie

Odszkodowanie z PZU za śmierć męża – co należy się żonie Żona może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć męża z kilku podstaw. Jedną z podstaw może być wcześniej zawarta polisa na życie (np. PZU Życie), czy polisa NNW. Inną […]Czytaj więcej
odszkodowanie za śmierć kiedy się należy

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – kiedy się należy

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – kiedy się należy Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, a właściwie w języku prawniczym zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest unormowane w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami prawa jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania […]Czytaj więcej
odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym

Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym

Odszkodowanie za śmierć z OC sprawcy – kto płaci? Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, mogą ubiegać się od sprawcy zdarzenia o pokrycie poniesionych strat w wyniku doznanej szkody […]Czytaj więcej
odszkodowanie za śmierć rodzica z PZU

Odszkodowanie z PZU za śmierć rodzica – ojca / matki – czy należy się zadośćuczynienie?

Odszkodowanie z PZU za śmierć rodzica – kiedy się należy Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa na rynku ubezpieczeń jako kilka spółek. Głównymi podmiotami są PZU Życie SA oraz PZU SA. Każda z tym firm ubezpieczeniowych może być właściwa do wypłaty odszkodowania […]Czytaj więcej
odszkodowanie za śmierć ojczyma

Odszkodowanie za śmierć ojczyma – kiedy należy się zadośćuczynienie i w jakiej kwocie?

Odszkodowanie za śmierć ojczyma – kiedy się należy? Istnieją dwie podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za śmierć ojczyma. Pierwsza wynika z zawartej umowy NNW. Jeżeli ojczym zawarł dobrowolną umowę ubezpieczenia NNW (może to być tzw. grupowe ubezpieczenie PZU na […]Czytaj więcej
odszkodowanie dla byłej żony za śmierć męża

Odszkodowanie za śmierć męża po rozwodzie

Czy można uzyskać odszkodowanie za śmierć męża po rozwodzie? Roszczenie o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej oraz o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, to roszczenie osobiste przysługujące osobie bliskiej. Żona, jako osoba najbliższa jest uprawniona do uzyskania odszkodowania za śmierć […]Czytaj więcej
PZU odszkodowanie za śmierć syna

PZU odszkodowanie za śmierć dorosłego dziecka

PZU wypłaca odszkodowanie za śmierć dorosłego dziecka Gdy dziecko umiera w wypadku komunikacyjnym nie myślimy o zadośćuczynieniu  i odszkodowaniu, a to świadczenia, które nam się należą. Celem tych świadczeń jest złagodzenie naszych cierpień psychicznych. Mają choć  w minimalny sposób wyrównać […]Czytaj więcej
jakie odszkodowanie za śmierć rodzica - ojca, matki

Ile wynosi odszkodowanie / zadośćuczynienie za śmierć rodzica – ojca oraz matki?

Odszkodowanie / zadośćuczynienie za śmierć rodzica – dlaczego należy się o nie ubiegać ? Zmiany w kodeksie cywilnym wprowadzone w 2008r. unormowały podstawy prawne do roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Przepisy znajdujące się w art. 446 […]Czytaj więcej

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana