Jak wysokie odszkodowanie za śmierć ojca i dziecka?

Zadając sobie pytanie jak wysokie odszkodowanie za śmierć ojca i dziecka nasuwa się szybka odpowiedź: cierpienia spowodowane śmiercią ojca i dziecka nie dają się przełożyć na konkretną sumę pieniężną i nie da się ludzkiego cierpienia wyliczyć na kalkulatorze.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć – dwa rodzaje świadczeń odszkodowawczych, a różna podstawa prawna i wysokość

W chwili śmierci ojca, czy dziecka nie myślimy o kwestii odszkodowania za śmierć. Kiedy jednak przejdzie pierwszy wstrząs pojawiają się przemyślenia, w jaki sposób zabezpieczyć swoją przyszłość po śmierci ojca, czy dziecka. Jakie świadczenia pieniężne przysługują po śmierci osoby bliskiej. Ile odszkodowania przysługuje po śmierci ojca, czy dziecka?

Odszkodowanie za śmierć z ZUS

Jeżeli ojciec, czy dziecko ponieśli śmierć podczas wykonywania pracy, to ZUS na wniosek uprawnionego bliskiego wypłaca jednorazowe odszkodowanie za śmierć. Warunki uzyskania odszkodowania za śmierć z ZUS:

  • śmierć pracownika nastąpiła podczas wykonywania pracy i zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy
  • osoba występująca o odszkodowanie za śmierć z ZUS musi znajdować się w kręgu osób uprawnionych (m.in. małżonek, dzieci własne i przysposobione)
  • zmarły pracownik, nie był wyłącznie winny spowodowaniu wypadku przy pracy

Odszkodowanie za śmierć ojca z ZUS – ile wynosi

Jeżeli wypadek śmiertelny ojca  został zakwalifikowany, jako wypadek przy pracy, to ZUS wypłaca odszkodowanie za śmierć ojca w pracy. Obecnie odszkodowanie za śmierć ojca z ZUS wynosi 101.926zł (18-krotność przeciętnego wynagrodzenia).

Zasiłek pogrzebowy i renta rodzinna z ZUS dla dziecka i rodzica

Członek rodziny, który pokrywał koszty pogrzebu uprawniony jest to wypłaty przez ZUS zasiłku pogrzebowego. Obecnie zasiłek wynosi 4.000zł. Natomiast rentę rodzinną otrzyma dziecko lub małżonek zmarłego, jeżeli zostaną wypełnione ustawowe warunki do przyznania renty rodzinnej.

Odszkodowanie za śmierć ojca, czy dziecka z polisy na życie i polisy NW.

W wielu dużych zakładach pracy oferowane są tzw. polisy grupowe NW (np. polisa PZU P Plus). Ubezpieczony pracownik może uzyskać odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek (np. złamanie nogi), urodzenie dziecka. Niektóre polisy grupowe gwarantują rodzicom wypłatę odszkodowania za śmierć dziecka. W przypadku śmierci samego ubezpieczonego, osoby wskazane w polisie grupowej, jako osoby uposażone, uzyskają odszkodowanie z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej. Jeżeli zmarły nie wskazał osoby uposażonej, to zwykle odszkodowanie wypłacane jest spadkobiercom.

Niska suma ubezpieczenia – niskie odszkodowanie za śmierć ojca, dziecka

Polisy grupowe oraz polisy indywidualne NNW, zazwyczaj są polisami z niskimi składkami ubezpieczeniowymi oraz niską sumą ubezpieczenia. To powoduje, że odszkodowanie za śmierć ojca z polisy NW jest drastycznie niskie. Odszkodowanie za śmierć z polisy grupowej NNW są bardzo niskie i zazwyczaj wynoszą 1.500zł.

W przypadku indywidualnych polis na życie odszkodowanie za śmierć ojca może wynieść nawet 150.000zł. Wszystko zależy od konstrukcji umowy ubezpieczenia na życie.

Zadośćuczynienie za śmierć ojca, dziecka – czym się różni od odszkodowania?

Gdy śmierć ojca, czy dziecka była wynikiem zawinionego zachowania innej osoby, to najbliżsi dla osoby zmarłej mogą uzyskać  zadośćuczynienie za śmierć rodzica, czy dziecka. Zadośćuczynienie, to nie odszkodowanie. Odszkodowanie rekompensuje straty majątkowe (np. odszkodowanie za zniszczone przedmioty). Zadośćuczynienie jest świadczeniem, które ma rekompensować doznaną krzywdę. Inaczej mówiąc zadośćuczynienie ma wynagrodzić całość negatywnych przeżyć emocjonalnych (płacz, żałoba, smutek, depresja) wywołanych śmiercią osoby bliskiej (ojca, dziecka).

Ile zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć ojca, dziecka?

Pewne, że kwota zadośćuczynienia po śmierci ojca i dziecka nie może być symboliczna.

O ile łatwo jest wyliczyć kwotę odszkodowania za śmierć ojca, bo to nic innego jak koszty organizacji ceremonii pogrzebowej, zakup trumny, urny,  wieńców żałobnych, odzieży żałobnej, postawienie nagrobka, zorganizowanie stypy i usługi transportowe i wystarczy mieć na to rachunki imienne to o tyle trudno jest wyliczyć ile powinno wynosić zadośćuczynienie po śmierci.

Zadośćuczynienie ma wynagrodzić krzywdę. Ale czy można zrekompensować pieniędzmi cierpienie i żal po stracie ukochanego ojca i dziecka. Nie ma obiektywnej miary takiej krzywdy ludzkiej jaką wywołuje nagła śmierć ukochanego ojca i dziecka. Nie istnieje na to żadna tabelka ani kalkulator odszkodowania za śmierć, który byłby w stanie wyliczyć ile powinniśmy otrzymać po tragicznej śmierci ojca i dziecka.

Jak zatem wycenić tak wielką krzywdę? Przecież nie da się cofnąć czasu, a życie po tragicznej śmierci ukochanego ojca i dziecka jest bardzo trudne.

Sąd wyceni wysokość i kwoty odszkodowania za śmierć ojca i dziecka

To sąd ustali ostateczną wysokość zadośćuczynienia za śmierć. Zasądzane kwoty zadośćuczynienia za śmierć ojca, dziecka stale wzrastają. Zadośćuczynienie za tragiczną śmierć ojca i dziecka wynosi od  80.000 do 250.000zł.

Od czego zależy wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć ojca, dziecka?

Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie przez Sąd. Wśród czynników wpływających na wysokość świadczenia za śmierć ojca, czy dziecka można wyróżnić:

  • zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym
  • wiek zmarłego oraz roszczącego
  • siła więzi pomiędzy zmarłym, a roszczącym
  • intensywność i długotrwałość przeżywania żałoby
  • depresja i inne zaburzenia psychiczne będące wynikiem przeżyć po stracie ojca, dziecka
  • udokumentowanie kultywowania pamięci po zmarłym.

Śmierć ojca na skutek choroby – czy można dostać zadośćuczynienie za śmierć

Jeżeli śmierć jest wynikiem choroby samoistnej, to nie można uzyskać zadośćuczynienia za śmierć bowiem, nikomu nie można zarzucić tego, że jego działanie wywołało zgon osoby bliskiej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku śmierci z powodu zawału serca, w wyniku udaru mózgu, czy na skutek nowotworu złośliwego.

Podsumowując:

To, jak wysokie odszkodowanie za śmierć dziecka, czy ojca otrzyma osoba pokrzywdzona, ostatecznie jest ustalana przez sąd i może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: stopień pokrewieństwa ze zmarłym, wiek osoby poszkodowanej, rodzaj relacji między stronami oraz sytuacji życiowej.

W przypadku śmierci dziecka najczęściej przyznawane jest odszkodowanie za śmierć w wysokości 100.000 zł. W przypadku śmierci osoby dorosłej – ojca, kwota ta wynosi około 80.000 zł.

Wysokość kwot będzie różnić się w każdej sprawie, ale na pewno ostateczna wysokość zależy także od skorzystania z dobrej kancelarii od odszkodowania za śmierć. Kancelaria odszkodowawcza zadba o to, abyś otrzymał najwyższe możliwe odszkodowanie za śmierć, a za czas trwania postępowania otrzymał wysokie odsetki ustawowe.