Wysokość odszkodowania za śmierć brata – wyrok WARTA

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 40080 zł

40.080zł odszkodowania za śmierć brata - WARTA przegrywa!

TUiR WARTA przegrywa proces w dwóch instancjach i wypłaciła ponad 40.080zł świadczeń w związku ze sprawą o odszkodowanie za śmierć brata

Wysokość odszkodowania za śmierć brata – wyrok TUiR WARTA

Odszkodowanie za śmierć brata — potrącenie na pasach. Wysokość Odszkodowania za śmierć brata, nie wynika z żadnych tabel, czy przeliczników matematycznych. WARTA przegrywa proces w dwóch instancjach i wypłaca ponad 40.080zł. Warta pierwotnie wydała odmowę zapłaty odszkodowania za śmierć brata, wskazując, iż wypadek nie spowodował śmierci brata.

Potrącenie na pasach a odszkodowanie za śmierć brata

To było deszczowy październikowy dzień. W miejscowości Oława, pieszy przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. Nagle został potrącony przez kierowcę samochodu Polonez. Kierujący samochodem nawet nie wykonał manewru hamowania.

Pieszy doznał licznych obrażeń ciała, w tym złamania kręgosłupa szyjnego, uszkodzenia rdzenia kręgowego z porażeniem czterokończynowym. Jego stan był ciężki.

Został operowany przez neurochirurgów, jednakże po zabiegu nadal pozostawał sparaliżowany i wentylowany mechanicznie pod respiratorem.

Po kilku tygodniach nastąpiła śmierć pieszego.

Odmowa odszkodowania za śmierć brata

Samochód sprawcy ubezpieczony był polisą OC w TUiR WARTA. Siostra zmarłego zgłosiła pisemnie do TUiR WARTA wniosek o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć brata.

TUiR WARTA odmówiła zapłaty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. W decyzji odmownej WARTA wskazała, iż:

  • zgon brata nie był związany z potrąceniem na pasach, bowiem zmarł on kilka tygodni później
  • w sprawie toczy się postępowanie karne
  • brak więzi pomiędzy siostrą a bratem nie uprawnia siostry do odszkodowania za śmierć osoby bliskiej w wypadku

Kancelaria reprezentuje siostrę w postępowaniu karnym

Poszkodowana nawiązała kontakt z KDRO.pl – Odszkodowanie Wrocław. Przystąpiliśmy do postępowania karnego, a następnie kancelaria wniosła do prokuratora o przeprowadzenie sądowej sekcji zwłok, a następnie ponowne sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Na skutek tych działań doszło do zmiany kwalifikacji prawnej czynu poprzez postawienie kierowcy zarzutu z art. 177 par. 2 kodeksu karnego, to jest o spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.

Pozew o zadośćuczynienie za śmierć brata w wypadku

Z sekcji zwłok oraz z opinii biegłego wynikało, iż zgon brata pozostawał w związku z jego potrąceniem na pasach. Inaczej mówiąc rozległe urazy, jakich doznał brat poszkodowanej, spowodowały jego śmierć po kilku tygodniach od wypadku.

Wobec wcześniej odmowy przez TUiR WARTA zapłaty zadośćuczynienia za śmierć brata, kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia, wniosła do sądu pozew o zapłatę 30.000zł zadośćuczynienia dla siostry zmarłego w wypadku.

WARTA po doręczeniu jej pozwu dalej konsekwentnie odmawiała zapłaty odszkodowania na rzecz siostry. Ponownie ubezpieczyciel OC wskazywał na brak szczególnej więzi.

W uzasadnieniu WARTA wskazywała, że rodzeństwo było w chwili śmierci dorosłe, mieszkali w innych miastach, prowadzili odrębne gospodarstwo domowe. Nadto pełnomocnik WARTY podkreślał, że żądane świadczenie odszkodowawcze po śmierci brata jest rażąco zawyżone.

Sąd we Wrocławiu stwierdza, że należna wysokość odszkodowania za śmierć brata to 30.000zł

W trakcie postępowania sądowego sąd przesłuchał jednego świadka oraz samą poszkodowaną siostrę. Uznał, że zbędne jest przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego psychologa. Sąd uzasadnił to faktem, iż zeznania samej siostry, jak i brata są spójne, wiarygodne. Przeprowadzenie dowodu z biegłego jedynie wygenerowałoby dodatkowe koszty oraz przedłużyło postępowanie o zadośćuczynienie za śmierć brata.

Więź ze zmarłym bratem Sąd ocenił za silną i trwałą. Stopień krzywdy siostry powiększyła okoliczność, że do śmierci jej brata doszło wskutek tragicznego wypadku. Było to zdarzenie zupełnie niespodziewane i stanowiło przez to nieoczekiwany cios dla poszkodowanej siostry.

Brak możliwości spędzenia z bratem ostatnich chwil oraz świadomość, że umiera on w samotności, z dala od swoich najbliższych, musiało wzmagać u siostry poczucie rozpaczy i frustracji. Te okoliczności wpłynęły na rozmiar krzywdy siostry.

Sąd nie podziela zarzutu strony TUiR WARTA, w myśl którego siostrze nie należy się zadośćuczynienie za śmierć brata, gdyż nie należy do najbliższych członków rodziny zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.

Uwzględniając te okoliczności, w ocenie Sądu dochodzona przez siostrę kwota 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia nie mogła uchodzić za wygórowaną.

Sąd mając powyższe na uwadze, zasądził na rzecz siostry:

  • 30.000zł zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej
  • odsetki od zasądzonej kwoty liczone od 31 dnia po zgłoszeniu do WARTY szkody
  • 5.122zł tytułem zwrotu kosztów procesu o odszkodowanie za śmierć brata

WARTA odwołuje się od wyroku o odszkodowanie za śmierć brata

Ubezpieczyciel OC zaskarżył wyrok I instancji powyżej zasądzonej kwoty 10.000zł. WARTA podkreślała, że sąd dokonał dowolnej oceny dowodów, a także nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego psychologa.

To, zdaniem WARTY doprowadziło do błędnego przyjęcia, że 30.000zł zadośćuczynienia za śmierć brata w wypadku jest kwotą odpowiednią, a tymczasem jest ona rażąco zawyżona.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 10.02.2023r. oddalił apelację WARTY.

Dodatkowo zasądził od pozwanego ubezpieczyciela 1.800zł kosztów postępowania odwoławczego.

Wszystko, od postępowania karnego, po sprawę o odszkodowanie było prowadzone wzorowo! Zaangażowanie na każdym etapie.

R...a, Wrocław

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć brata

W tej sprawie ubezpieczyciel OC pojazdu sprawcy odmówił zapłaty odszkodowania za śmierć.

Na skutek wniesienia pozwu WARTA łącznie zapłaciła siostrze ponad 40.080 złotych!

Dlaczego, aż tyle. Na wypłaconą kwotę składa się bowiem nie tylko kwota świadczenia odszkodowawczego, ale także wysokie odsetki za opóźnienie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zasądzono na podstawie art. 481 § 1 k.c. Ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni na spełnienie świadczenia od daty zgłoszenia szkody. Poprawnie wykonane zgłoszenie szkody, powoduje, że wypłata odszkodowania może być znacząco wyższa.

Odszkodowanie za śmierć siostry – jaka kancelaria

W sytuacjach nagłych, niespodziewanych i traumatycznych poszkodowane rodzeństwo i rodzina, może nie przywiązywać wagi do ewentualnej możliwości uzyskania świadczenia pośmiertnego po osobie bliskiej.

Tymczasem wachlarz świadczeń pośmiertnych może być bardzo szeroki. Wybór właściwego prawnika od odszkodowania za śmierć może mieć w tych sprawach kluczowe znaczenie.

Na podstawie opisanej sprawy, możesz prześledzić, jak działa nasza kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia.

Nie ograniczamy się do biernego wysłania pisma do ubezpieczyciela, ale aktywnie uczestniczymy w postępowaniu karnym. Reprezentujemy poszkodowaną rodzinę do końca procesów sądowych wszystkich instancji.

Nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero po uzyskaniu i wypłacie odszkodowania.

 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana