Odszkodowanie za poparzenie dziecka w restauracji

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 20000 zł

20.000zł odszkodowania dla dziecka oparzonego przez kelnera w restauracji

14-letnie dziecko zostało poparzone przez kelnera gorącą zupą. Dziecko doznało rozległych oparzeń II stopnia. Na skutek działania kancelarii dziecko otrzymało 20.000zł świadczeń odszkodowawczych od samej restauracji jak i zakładu ubezpieczeń.

W sierpniu 2016 r. wówczas 12-letni Patryk został oparzony w jednej z restauracji położonych w Kłodzku. Podczas podawania wazy z zupą kelner oblał dziecko wrzątkiem. Świadkami tego zdarzenia byli m.in. rodzice dziecka.

Patryk po wypadku przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Polanicy Zdroju. Rozpoznano u niego oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej prawej. Po udzieleniu pierwszej pomocy dziecko zostało przekazane do Oddziału Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju gdzie prowadzono leczenie opatrunkowe oraz chirurgicznie oczyszczono martwicę skóry. Po wypisaniu ze szpitala Patryk co 2 tygodnie odbywał regularne wizyty w poradni chirurgii plastycznej.

Skutkiem zdarzenia było powstanie rozległych blizn, które w sposób znaczący oszpeciły dziecko wpływając na jego samopoczucie i komfort życia. Dziecko przez ponad pół roku uczęszczało na kontrole u lekarzy – chirurgów i psychologów.

Rodzice dziecka zgłosili się do Kancelarii z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania dla poparzonego dziecka.

Przebieg likwidacji szkody

Po zgłoszeniu szkody właścicielowi restauracji, ten okazał kancelarii dowód ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za zdarzenie, dokonując wypłaty na rzecz dziecka zadośćuczynienia w kwocie 7.000zł. Kwota ta została pomniejszona o tzw. franczyzę redukcyjną w wysokości 500zł, którą to kwotę miał dopłacić sam właściciel restauracji.

Rodzice dziecka po rozmowie z prawnikami kancelarii zgodnie orzekli, iż wypłacona kwota jest rażąco zaniżona i zlecili kancelarii dalsze prowadzenie sprawy na etapie sądowym.

Wygrane odszkodowanie

Ze względu na ograniczenie odpowiedzialności PZU S.A. poprzez franczyzę redukcyjną, kancelaria złożyła pozew o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela, jak i samego właściciela restauracji. Sąd uwzględnił wniosek kancelarii o zwolnienie dziecka reprezentowanego przez matkę od ponoszenia opłat sadowych.

Po drugim posiedzeniu sądu pozwany właściciel restauracji oraz PZU S.A. wysunęły propozycję zawarcia ugody w sprawie.

Na skutek podjętych mediacji strony zawarły korzystną dla dziecka ugodę sądową, na mocy której PZU S.A. dopłaciła Patrykowi ponad 10.000zł, a właściciel kłodzkiej restauracji zapłacił dalsze 2.000zł zadośćuczynienia.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Kłodzku pod sygnaturą akt I C 909/17.

Kancelaria prowadziła sprawę Patryka, tak jak w każdej innej sprawę nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie likwidacyjne, jak i w postępowaniu sądowym.

Dziękuję bardzo za poprowadzenie sprawy Patryka. POZDRAWIAM.

Renata W., Kłodzko

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw poszkodowanego w wypadku.

Pamiętaj, że jeżeli zostałeś poszkodowany z winy właściciela lub pracownika hotelu, restauracji, czy innego ośrodka turystycznego, masz prawo do wysokiego odszkodowania.

Nasza kancelaria odszkodowawcza szybko i sprawnie poprowadzi Cię przez cały proces odzyskania należnego odszkodowania.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana