19.000zł odszkodowania za pogryzienie przez psa – ugoda sądowa

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 19000 zł

19.000zł odszkodowania za pogryzienie przez psa - ugoda sądowa

W grudniu 2013r. Pani Irena odwoziła męża na 2-tygodniowy pobyt do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Czapurach. Po przyjeździe do ośrodka nasz klientka została niespodziewanie zaatakowana przez nieuwiązanego psa rasy owczarek środkowo-azjatycki. Pies swobodnie poruszał się po ośrodku, bez kagańca i bez nadzoru właściciela.

Na skutek pogryzienia Pani Irena doznała rozległych ran szarpanych z ubytkiem skóry. Ze względu na rozmiar i charakter ran poszkodowania przez miesiąc była hospitalizowana w szpitalu w Puszczykowie. Pomimo leczenia szpitalnego u poszkodowanej widoczne są rozległe blizny. Ucierpiała również sfera psychiczna poszkodowanej, która musiała po zdarzeniu zażywać leki uspokajające.

Pani Irena zwróciła się do Kancelarii KDRO.pl z prośbą o udzielenie pomocy w uzyskaniu odszkodowania za pogryzienie przez psa. Właściciel ośrodka udostępnił polisę OC, nadto uzyskaliśmy oświadczenia świadków oraz właściciela psa na temat przebiegu zdarzenia.

Przebieg likwidacji szkody

STU Ergo Hestia odmówiła zapłaty jakichkolwiek kwot odszkodowania za pogryzienie przez psa, twierdząc że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udowodnienia właścicielowi psa winy w nadzorze.

 

Postępowanie cywilne i ugoda sądowa

Wobec odmowy zapłaty przez ubezpieczyciela, kancelaria KDRO.pl w imieniu poszkodowanej wniosła przeciwko niemu pozew o zapłatę 15.000zł zadośćuczynienia za ból i cierpienie wywołane pogryzieniem przez psa oraz o zapłatę 6.200zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji.

W pozwie zaoferowaliśmy sądowi bogaty materiał dowodowy, z którego wynikała odpowiedzialność ubezpieczyciela za zapłatę odszkodowania za pogryzienie przez psa. Ponadto uprawdopodobniliśmy rozmiar i wysokość krzywdy Pani Ireny. Pani Irena jest osobą w zaawansowanym wieku, wypadek spowodował wiele cierpień, a nadto w jego wyniku nie mogła sprawować opieki nad niepełnosprawnym mężem.

W odpowiedzi na pozew STU Ergo Hestia wniosła o oddalenie powództwa, ze względu na jej zdaniem niewystarczające udokumentowanie przebiegu zdarzenia tj. nie okazano zaświadczenia z Policji lub Straży Miejskiej.

W toku sprawy pozwany ubezpieczyciel zmienił swoje stanowisko, oferując podjęcie mediacji. W toku prowadzonych negocjacji ugodowych ostatecznie strony doszły do porozumienia. W sprawie zawarto ugodę sądową, na mocy której STU Ergo Hestia zapłaciło poszkodowanej 11.000zł zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną pogryzieniem przez psa oraz 4.000zł odszkodowania za poniesione koszty leczenia. Ponadto pozwany ubezpieczyciel w całości zwrócił poszkodowanej koszty postępowania sądowego. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej (sygn. akt IC 632/14).

Kancelaria prowadziła sprawę Pani Wandy, tak jak w każdej innej sprawie nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jak i w postępowaniach sądowych cywilnym jak i karnym.

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw poszkodowanych w ywpadkach komunikacyjnych.

Zalecamy zwrócenie się do nas, w jak najkrótszym okresie czasu od wypadku. Nasza pomoc prawna może być wówczas udzielona już na etapie postępowania karnego przygotowawczego. Takie postępowanie pozwoli na skuteczne odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia i skutecznej przeciwstawienie się zarzutom ewentualnego przyczynienia do wypadku.

Jeżeli, Ty, Twoje dziecko lub ktoś z Twojej rodziny został pogryziony przez psa – zgłoś się do naszej Kancelarii. Zrobimy co w naszej mocy, abyś uzyskał jak najwyższe odszkodowanie za pogryzienie.

Nawet wtedy, gdy właściciel psa odmawia przyjęcia odpowiedzialności za wypadek lub nie jest ubezpieczony od takiego zdarzenia.

Inna kancelaria nie dała sobie rady z Twoją sprawą? Zgłoś się do nas.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana