Odszkodowanie za pogryzienie dziecka przez psa – 12.000zł odszkodowania

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 12000 zł

Odszkodowania za pogryzienie dziecka przez psa - 12.000zł wypłacono

W marcu 2015r. 15-letnie dziecko wraz z matką wyszło na spacer z własnym psem. Podczas spaceru dziewczynka i jej pies zostali zaatakowani przez innego psa rasy owczarek niemiecki. Pies ten wybiegł z przydomowego ogródka, pomimo zamkniętej furtki. Atakujący pies ten nie miał założonego kagańca. Dziewczynka została dotkliwie pogryziona po twarzy. Właściciel psa nie poczuwał się do jakiejkolwiek odpowiedzialności i twierdził, że to nie jego pies pogryzł dziewczynkę.

Na miejsce zdarzenie została wezwana Policja, a właściciel atakującego psa został ukarany mandatem karnym. Mandat został przyjęty przez właściciela psa.

Pogryzione przez psa dziecko został przewiezione do pobliskiego szpitala. Dziewczynce w znieczuleniu zeszyto liczne rany głowy. U dziewczynki w miejscu pogryzienia pozostała widoczna jest blizna. Pogryzienie spowodowało u dziecka lęk przed psami, a nawracające przykre wspomnienia powodują problemy ze snem.

Przebieg likwidacji szkody

Matka dziecka zleciła Kancelarii KDRO.pl prowadzenie sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za pogryzienie przez psa. Pomimo wielokrotnych pisemnych wezwań, właściciel psa konsekwentnie odmawiał przyjęcia odpowiedzialności za skutki ataku własnego zwierzęcia. Wezwany właściciel psa nie przedstawił także żadnej umowy ubezpieczenia, która mogłaby właścicielowi psa gwarantować ochronę ubezpieczeniową.

W tej sytuacji radca prawny Kancelarii KDRO.pl skierował w imieniu poszkodowanego dziecka pozew o zapłatę przeciwko właścicielowi psa.

Postępowanie cywilne

Podstawą roszczenia powódki był art. 431 § 1 k.c., zgodnie z którym ten, kto zwierzę chowa lub się nim posługuje obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, zabłąkało się lub uciekło, chyba, że ani on, ani osoba za którą ponosi odpowiedzialność nie ponoszą winy.

W toku procesu właściciel psa konsekwentnie podtrzymywał, iż to nie jego pies dokonał pogryzienia dziecka. W toku procesu zostały przeprowadzone dowody z zeznań świadków, które to dowody obaliły twierdzenia właściciela psa. Nadto przeciwko właścicielowi świadczyło przyjęcie mandatu karnego, jak i sporządzona przez Policję notatka służbowa.

Tym samym właściciel psa nie zdołał uwolnić się od winy w nadzorze nad zwierzęciem. Zwolnienie od tej odpowiedzialności możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy nadzór nad zwierzęciem był wykonywany z należytą starannością, zaś zwierzę zostało skradzione lub uwolnione przez osobę trzecią, za którą osoba chowająca zwierzę nie ponosi odpowiedzialności.

W tym stanie faktycznym został przeprowadzony kolejny dowód z opinii biegłego lekarza chirurga ogólnego, chirurga plastyka oraz biegłej psycholog. W ocenie biegłych pogryzienie przez psa spowodowało wystąpienie u dziecka 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci widocznej na tworzy powódki blizny w okolicach podbródka.

Nadto, biegły sądowy z zakresu chirurgii plastycznej dodał, że, aby jeszcze bardziej móc zredukować widoczną bliznę powódka może poddać się zabiegom masażu trwającym nawet do pół roku. Jednak nawet w takim przypadku, zabiegi te nie zlikwidują blizny całkowicie. Z kolei biegła psycholog orzekła, że zdarzenie miało na dziewczynkę negatywny wpływ na jej sferę emocjonalno – motywacyjną i codzienne jej funkcjonowanie.

Sąd I instancji ostatecznie zasądził na rzecz dziewczynki 10.000zł zadośćuczynienia oraz zwrot wydatków poczynionych na leczenie dziewczynki. Właściciel psa wniósł apelację od wyroku I instancji, która ze względu błędów formalnych została odrzucona.

Wyrok został zrealizowany i wypłacony dziewczynce w całości – kwota wypłaty odszkodowania za pogryzienie wyniosła 12.000zł.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Legnicy (sygn. akt IC2622/16).

Kancelaria prowadziła sprawę pogryzienia przez psa już od samego feralnego zdarzenie. Matka dziecka skontaktowała się z naszymi prawnikami tuż po samym pogryzieniu. Nasi prawnicy udzielali nieodpłatne porady prawne informując na bieżąco matkę dziecka o koniecznych do wykonania czynnościach celem właściwego zebrania materiału dowodowego.

Taka współpraca umożliwiła udowodnienie, iż w istocie zaistniała wina w nadzorze nad psem, a w konsekwencji uzyskanie wysokiego odszkodowania za pogryzienie przez psa.

Całe szczęście, że skorzystałam z pomocy KDRO.pl. Czuliśmy się przy Was bezpiecznie, a córka otrzymała godną rekompensatę za jej cierpienia.

Marzena,

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw poszkodowanych na skutek pogryzienia przez zwierzęta domowe.

Zalecamy zwrócenie się do nas, w jak najkrótszym okresie czasu od samego zdarzenia. Nasza pomoc prawna może być wówczas udzielona nieodopłatnie. Takie postępowanie pozwoli na skuteczne odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za pogryzienie przez psa.

Jeżeli, Ty, Twoje dziecko lub ktoś z Twojej rodziny został pogryziony przez psa – zgłoś się do naszej Kancelarii. Zrobimy co w naszej mocy, abyś uzyskał jak najwyższe odszkodowanie za pogryzienie.

Prowadziliśmy także skutecznie sprawę o złamanie nogi na skutek potrącenia przez dużego psa.

Nawet wtedy, gdy właściciel psa odmawia przyjęcia odpowiedzialności za wypadek lub nie jest ubezpieczony od takiego zdarzenia.

Inna kancelaria nie dała sobie rady z Twoją sprawą? Zgłoś się do naszej Kancelarii. Kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach za pogryzienie przez psa.

Zapoznaj się także z inną sprawą dotyczącą odszkodowania za pogryzienie przez psa.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana