Ile należy się za pogryzienie przez psa – wyrok sądu

Początkowo wypłacone odszkodowanie 900 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 22000 zł

Ile należy się za pogryzienie przez psa - wyrok sądu

Pozornie niewinny spacer przed własnym domem może szybko przerodzić się w koszmar, gdy na drodze człowieka stanie agresywny pies. Pytanie, które wielu zadaje sobie po tak traumatycznym zdarzeniu to: ile należy się za pogryzienie przez psa?

Ostatni sądowy wyrok w sprawie tego kontrowersyjnego tematu potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych prawników i ekspertów ds. odszkodowań.

Pogryzienie przez psa sąsiada - jak uzyskać odszkodowanie?

Pogryzienie przez psa sąsiada – jak uzyskać odszkodowanie?

Nasz Klientka jak co dzień przechadzała się koło własnego domu. Znała psa sąsiadów, ale nigdy nie podejrzewała, że może on ją zaatakować. Pies pozornie przyjazny, wybiegł przez otwartą furtkę ogrodzenia i zaatakował młodą kobietę.

W wyniku pogryzienia przez psa kobieta doznała rany kąsanej podudzia. Poszkodowana zgłosiła się na najbliższy SOR, gdzie podano jej bolący zastrzyk z anatoksyny przeciwtężcowej, zeszyto rany skóry oraz przepisano antybiotyk.

blizna pogryzienie przez psa odszkodowanie
Blizny po pogryzieniu przez psa

 

Rany kąsane przez psa źle się goją, ropieją, tworzą się brzydkie blizny. I tak też stało się w tym przypadku. Pomimo stosowania się do zaleceń lekarskich, u młodej kobiety powstały szpecące blizny podudzia.

Na skutek zawiadomienia Policji o zdarzeniu właścicielka psa została ukarana mandatem karnym.

Od kogo uzyskać odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Zgodnie z przepisami prawa ten, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej. Właściciel, czy posiadacz psa odpowiada więc za skutki pokąsania przez chowanego psa.

Poszkodowana zgłosiła się do naszej kancelarii, która specjalizuje się w sprawach o odszkodowanie za pogryzienie przez psa. Nasza kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia wezwała właścicielkę psa do zapłaty.

Okazało się, że właścicielka psa posiadała polisę OC, która udzielała ochrony ubezpieczeniowej na wypadek pogryzienia przez psa.

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa od PZU S.A.

Właścicielka psa powiadomiła naszą kancelarię, że była ubezpieczona w PZU S.A. polisą PZU DOM. Sprawa została więc przekazana do ubezpieczyciela PZU S.A. Przesłaliśmy do PZU wszelką dokumentację, także tą dotyczącą postępowania mandatowego.

PZU S.A. wydało decyzję o wypłacie odszkodowania za pokąsanie przez psa i wypłaciło pogryzionej 900zł odszkodowania oraz kwotę 93,94 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia.

Pomimo prowadzenia dalszej korespondencji z PZU S.A., poszkodowanej kobiecie nie przyznano żadnych dalszych kwot tytułem zadośćuczynienia.

Natomiast PZU S.A. wypłaciło poszkodowanej dalszą kwotę 266,02 zł w związku z kolejnymi udokumentowanymi kosztami leczenia.

 

Ile należy się za pogryzienie przez psa – wysoki wyrok sądu

Kancelaria KDRO.pl w imieniu poszkodowanej złożyła przeciwko PZU S.A. pozew do sądu w Krakowie o zapłatę 15.000zł dalszej kwoty zadośćuczynienia oraz 400zł odszkodowanie za nie wypłacone koszty leczenia.

W pozwie kancelaria zawarła szereg dowodów świadczących o odpowiedzialności właściciela psa, a zarazem PZU S.A. oraz o należnej kwocie zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa.

Sąd uznał, że w sprawie nie budziło wątpliwości, że strona pozwana jako udzielająca
ochrony ubezpieczeniowej właścicielce psa, ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku pogryzienia powódki przez psa należącego do tejże właścicielki.

Koronnym dowodem była opinia biegłego lekarza chirurga. Biegły sądowy ustalił, że w związku z pogryzieniem nasza klientka doznała uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5%.

Sąd przyznał rację naszej kancelarii, że żądana kwota 15 000 złotych tytułem zadośćuczynienia za pogryzienie za psa należy uznać za adekwatną.

Sędzia oceniający sprawę wskazał, iż

Przy ocenie rozmiaru cierpień powódki Sąd wziął pod uwagę następujące
okoliczności: spowodowany uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5 %, długotrwałe dolegliwości bólowe, długotrwałe dolegliwości psychiczne skutkujące koniecznością podjęcia leczenia psychologicznego, stres związany ze zdarzeniem, utrzymujący się wciąż lęk przed psami, pozostające do dzisiaj uczucie dyskomfortu wynikającego ze szpecącego
charakteru blizny, a także młody wiek powódki.

Wysoka wypłata zadośćuczynienie za pogryzienie przez obcego psa

Czy jakakolwiek kwota jest w stanie w pełni zrekompensować traumę związaną z pogryzieniem przez psa? Zapewne nie, ale w tej sprawie PZU S.A. wypłaciło dla poszkodowanej blisko 22.000zł odszkodowania za pogryzienie, traumę i szpecące blizny!

Jak uzyskać odszkodowanie za pogryzienie dla psa?

Wszystkie niezbędne informacje, co zrobić w przypadku pogryzienia przez psa zawarliśmy we wpisie: „Jak dostać odszkodowanie za pogryzienie przez psa?”

Jeżeli Ciebie spotkała tak nieprzyjemna „przygoda z psem”, skontaktuj się na nami! Im wcześniej, tym większa szkoda na uzyskanie godnego odszkodowania. Pomożemy zebrać Ci niezbędne dowody oraz uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie!

Działamy w całej Polsce!

Kiedy masz prawo uzyskać odszkodowanie za pogryzienie przez psa:

  • nie jesteś właścicielem psa, który Cię pogryzł
  • nie drażniłeś psa, który Cię pogryzł
  • znasz właściciela lub opiekuna psa

Nie ma znaczenia, czy otrzymałeś odmowę zapłaty odszkodowania od właściciela psa. Nasza Kancelaria uzyska w Twoim imieniu godny wyrok i odszkodowanie za krzywdę wywołaną pogryzieniem przez psa.

Liczy się czas! Na działanie masz tylko 3 lata od daty feralnego pogryzienia przez obcego psa!

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana