Dziecko złamało nogę w przedszkolu odszkodowanie

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 53000 zł

Dziecko złamało nogę w przedszkolu wysokie odszkodowanie wypłacone

Wypadek dziecka w przedszkolu? Dziecko złamało nogę w przedszkolu odszkodowanie od kogo uzyskać? Brak nadzoru nauczycielskiego? Pamiętaj, że w takim przypadku masz prawo uzyskać godne zadośćuczynienie i odszkodowanie dla dziecka.

Ile należy się za wypadek Twojego dziecka w przedszkolu? Wyrok sądu nie pozostawia wątpliwości, że za zaniedbania personelu przedszkola skutkujące złamaniem ręki, czy nogi należy się bardzo wysokie odszkodowanie.

Złamanie nogi w przedszkolu – jakie odszkodowanie

Dziecko złamało nogę w przedszkolu odszkodowanie – kto wypłaca, kiedy przedszkole odpowiada za wypłatę odszkodowania?

Zabawa na przedszkolnym podwórku może skończyć się tragicznie, gdy nauczyciel nie uczyni zadość obowiązkowi nadzoru nad dziećmi w przedszkolu

Ostatni wyrok naszej Kancelarii wskazuje, iż za złamanie nogi w przedszkolu można uzyskać 50 tys. zadośćuczynienia i odszkodowania dla poszkodowanego dziecka.

Wypadek w przedszkolu – jak uzyskać odszkodowanie?

Podczas zabaw na przedszkolnym podwórku, jeden z podopiecznych wielokrotnie wchodził na drabinki, pod którymi znajdowała się nasza małoletnia klientka. Żaden z obecnych nauczycieli nie zwrócił uwagi dziecku, nikt nie przerwał niebezpiecznej zabawy.

Chłopiec, zeskakując z drabinek wpadł wprost na pięcioletnią koleżankę. Dziewczynka doznała złamania nogi w przedszkolu.

Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie ratunkowe oraz zawiadomiono matkę dziewczynki. Dziewczynka została przetransportowana do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

U dziecka stwierdzono spiralne złamanie trzonu kości podudzia prawego. Zostało zalecone chodzenie przy pomocy dwóch kul łokciowych i założono szynę gipsową.

Wypadek dziecka w przedszkolu – procedury nie zostały dochowane

W przedszkolu nie został sporządzony protokół powypadkowy, została sporządzona tylko notatka służbowa. Takie działania były niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Nasza Kancelaria zgłosiła szkodę na etapie postępowania likwidacyjnego domagając się kwoty 50 tys zł. tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za złamanie nogi z winy przedszkola.

Poszkodowana doznała szeregu cierpień psychicznych i fizycznych. Nadto jest małoletnim dzieckiem, które w chwili wypadku miało zalewie 5 lat.

Poszkodowana była początkowo całkowicie uzależniona od pomocy bliskich jej osób. Nie mogła sama wykonywać najprostszych czynności życiowych, odczuwała silny ból złamanej kończyny.

Wypadek dziecka w przedszkolu – odmowa odszkodowania

Zarówno przedszkole, jak i jego ubezpieczyciel odmówili zapłaty odszkodowania dla dziecka. Przedszkole wskazywało, że był to zwykły, nieszczęśliwy wypadek w przedszkolu. Zdaniem przedszkola nad dziećmi była sprawowana należyta opieka.

Dziecko złamało nogę w przedszkolu – odszkodowanie zasądzone przez sąd

Ponieważ polubowne próby rozwiązaniu sporu nie zakończyły się powodzeniem, nasza Kancelaria skierowała do sądu sprawę o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi przedszkola. Przedszkole było ubezpieczone polisą OC w Wiener TU S.A.

W odpowiedzi na pozew pozwany nie przyznał się do tego, że winę w nadzorze ponosi przedszkole.

Zakwestionował roszczenie zarówno co do zasady, jak i wysokości. Wiener TU S.A. wskazał, iż do zdarzenia nie doszło z winy ubezpieczonego przedszkola. Pracownicy przedszkola nie przyczynili się do nieszczęśliwego wypadku, a nadzór nad dziećmi był sprawowany w sposób prawidłowy.

Ubezpieczony twierdził, iż zarówno małoletni chłopiec sprawca oraz poszkodowana dziewczynka byli uprawnieni do przebywania we wskazanym miejscu na placu zabaw, albowiem było ono przeznaczone do zabawy.

Twierdził również, iż żadna z opiekunek znajdujących się na miejscu zdarzenia nie miała możliwości, aby przewidzieć, że dojdzie do wypadku oraz nie mogła mu zapobiec.

Kancelaria udowadnia winę przedszkola

W toku sprawy nasza Kancelaria udowodniła, iż miejscem krytycznym na placu zabaw była powierzchnia wokół drabinek, na której doszło do wypadku. Pomimo istnienia piaskownicy, dzieci preferowały zabawę w piasku w innym miejscu w okolicy drabinek.

Dzieci wielokrotnie bawiły się w miejscu niedozwolonym, co biernie tolerowała dyrektorka i nauczycielki przedszkola.

Tolerowaniu zabawy na powierzchni w obrębie drabinek dowodziła też konieczność sprzątania zabawek z tego miejsca. Skoro zabawki znajdowały się w miejscu nieprzeznaczonym do zabawy, w okolicy drabinek, oznaczało to, że nadzór nad dziećmi był niedostateczny.

Podczas zeznań w trakcie procesu każda nauczycielka z przedszkola i dyrektorka podkreślały, że przed każdym wyjściem dzieci na plac zabaw są im przypominane zasady bezpiecznej zabawy, w tym, że nie można skakać z drabinek.

Jednak zaprezentowany przez kancelarię materiał dowodowy wskazywał jednoznacznie, że nikt z personelu nie egzekwował zasad bezpiecznej zabawy.

Rolą dyrektor i nauczycielek było takie zorganizowanie zabawy na placu zabaw i takie sprawowanie opieki by nie dochodziło do łamania zasad przez dzieci.

Kolejną istotną kwestią jest sposób sprawowania nadzoru nad dużą grupą dzieci przebywających na placu zabaw w przedszkolu. Liczba dzieci wynosiła 50, a opiekunów było tylko 7 osób. Osoby te nie miały wyznaczonych konkretnych obowiązków.

W warunkach zabawy na zewnątrz budynku przedszkola, oczywistym jest, że dzieci nie bawią się w swoich grupach wiekowych, tylko są aktywne w różnych miejscach przemieszczając się. Tymczasem każda z osób dorosłych w praktyce nadzorowała wszystkie dzieci, co już z założenia nie mogło zapewnić należytego poziomu bezpieczeństwa.

W pozwie nasza Kancelaria zawarła szereg dowodów świadczących o odpowiedzialności Wiener Towarzystwa Ubezpieczonego S.A. oraz o należnej kwocie odszkodowania.

Sąd uznał, że w sprawie nie budziło wątpliwości, że odpowiedzialność za szkodę ponosi przedszkole, bowiem do naprawienia szkody wyrządzonej przez osobę, której nie można poczytać winy z powodu wieku, zobowiązany jest ten, kto jest zobowiązany do nadzoru nad nią nie tylko z ustawy, ale i z umowy.

Rozmiar krzywdy dziecka spowodowany wypadkiem w przedszkola

Kolejnym elementem wymagającym udowodnienia był wysokość uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznało dziecko oraz rozmiar krzywdy.

W sprawie sądowej opinie wydawał biegły ortopeda oraz biegły psycholog dziecięcy. Obie opinie wykazały duży rozmiar krzywdy spowodowany wypadkiem w przedszkolu.

U dziewczynki biegły ortopeda ustalił 7% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Psycholog wskazał, że dziewczynka z osoby otwartej, stała się zamknięta w sobie, stała się wycofana, cierpiała przez okres 1 roku po wypadku na zaburzenia snu.

Mając powyższe na uwadze, sąd zasądził na rzecz dziewczynki 30.000zł zadośćuczynienia wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienia za okres ponad 4 lat oraz obciążył pozwanego ubezpieczyciela przedszkola całością kosztów procesu sądowego.

Ile należy się odszkodowania za złamanie nogi w przedszkolu

Wypadek dziecka w przedszkolu? Zazwyczaj, rodzice dziecka występują o odszkodowanie z ubezpieczenia NNW. Tymczasem, wielokrotnie wypadek w przedszkolu jest spowodowany zaniedbaniami i winą w nadzorze nad dziećmi. W takim wypadku można ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia przedszkolnego OC.

Dziecko złamało nogę w przedszkolu odszkodowanie za winę w nadzorze wypłaca przedszkole lub jego ubezpieczyciel!

W opisywanej sprawie ubezpieczyciel przedszkola, na skutek wyroku wypłacił dziecku ponad 53.000zł. Tymczasem z ubezpieczenia NNW dziewczynce przyznano jedynie 1.500zł.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowy w Mikołowie (sygn. akt I C 756/20). Wyrok jest prawomocny i wykonany przez ubezpieczyciela.

Masz podobną sprawę o odszkodowanie od przedszkola?

Kancelaria od spraw odszkodowania za wypadek w przedszkolu i szkole nieodpłatnie przeanalizuje Twoją sprawę. Ocenimy, czy do wypadu doszło z winy pracowników przedszkola oraz o jakie odszkodowanie z ubezpieczenia przedszkolnego OC można walczyć.

 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana